אטמוספירה

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

אטמוספירה הינה שכבה בלתי נראית, אשר לפי מספר זרמים בתיאוריית קונספירציית העולם העגול, מקיפה את "כדור" הארץ ואת כל "כוכב לכת".

מקור התיאוריה

תיאוריית האטמוספירה נולדה לאחר מעט לאחר "תגלית" היותו של העולם "עגול". הדבר נעשה כאשר מדענים מיוון העתיקה תקעו ענפים ברצפה ומדדו את זווית הצל שלהם, והניחו שבגלל שהזוויות שונות העולם עגול. זו היתה הטעות הראשונה שלהם, כיוון שידוע שענפים הם עקומים, ושאנשי יוון העתיקה היו שיכורים מיין עם אחוזי מתנול גבוהים, מה שהחמיר את הטעויות במדידה.

לאחר "תגלית" העולם העגול, הסתכלו מדענים, מתמטיקאים וחברי כת הבהייה בשמש, וראו שהשמיים הם בצבע כחול. לכן הסיקו שאת כדור הארץ מקיפה שכבה כחולה וקראו לה "אטמוספירה" (אט= לאט; מוס= מחית, לשון עבר; פירה= תפוחי אדמה; כמו שפירה טוב עושים לאט, כך גם תגלית האטמוספירה נעשתה לאט, לאחר זמן רב של מחקר).

שכבות האטמוספירה

לטענת המדענים האטמוספירה מורכבת משכבות. למרות זאת, מעולם לא הוצע הסבר לאיך שכבות אלה- אם בכלל קיימות- אינן מתערבבות.

הוכחות

טענות בעד

לתיאוריית האטמוספירה קונצנזוס כמעט מוחלט בקהילה המדעית, מכמה סיבות:

  • כשמסתכלים למעלה יש משהו כחול שרואים. לא נכון: משטח השמיים יכול להיות גם צהוב, אדום, אפור, לבן ושחור.
  • אנשים נושמים אוויר אז בוודאי שהאוויר מהווה את האטמוספירה. לא נכון: עובדה שבמערות ובכיסי אוויר תת-ימיים לא רואים כחול אבל עדיין יש אוויר.
  • מטאורים וגופים הנופלים כלפי כדור הארץ נשרפים באטמוספירה כתוצאה מחיכוך. לא נכון: כיוון שכוח המשיכה לא באמת קיים, גרמים שמיימיים לא יכולים "ליפול" כלפי "כדור" הארץ- הלא הוא משטח אופקי הזז כלפי מעלה- ולכן גם לא יכולים "להישרף" באטמוספירה. כל שריפה שכזאת היא משום שהעצמים יכולים ליפול לעבר הארץ רק לאחר שהתקרבו אל השמש, ולכן נשרפים מהחום הרב בטרם פגיעתם.

טענות נגד

למרות הקונצנזוס הנרחב של תיאוריה זו, ישנן טענות מוחצות כנגד, המפריכות את היתכנותה:

  • האטמוספירה מעולם לא נצפתה כי האוויר מסתיר אותה. מדענים לעתים מבטלים הוכחה זו בטענה שהאוויר הוא "חלק" מהאטמוספירה, אבל מעולם לא הציגו הוכחה מוצקה לכך.
  • בשעות הלילה השמיים אינם כחולים אלא שחורים, לכן התיאורייה מלכתחילה לא יכולה להיתכן. כבר במיתולוגיה היוונית כתוב שהליוס, אל השמיים, העסיק ערבים כדי שיצבעו את השמיים עם שפכטל כחול כדי שיוכל לרכוב עליהם עם מזחלתו הרתומה לשמש, ולאחר מכן שיסירו את הצבע לקראת שעות הערב (מכאן גם השם "ערבים"). מכאן ניתן להסיק שיוצרי התיאורייה הם אינטרסנטים אנטי-ממסדיים שאין לקחתם ברצינות.