איןספר:המדריך לפקאצה המתחילה

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

ל9נ* קר*Xת הספר מ!מלץ לע**ן בערך: פקאצה

הקדמהשלוםםםם בנותתתתת!!!!11 וברוכות הבאות לדרך שלכן להי!ת 9קXצה מ!ש*ת. כפ* שאתן *!דע!ת ה9קXצה ה*א הדרך הנש*ת הט!בה מכ!ן לה!צ*X את ה*!פ* הש!לתתתתת!!!111 שלנ!. דרך Xגב: Xם Xת חנ!נ*ת שמנסה להשתמש בספר כד* להפ!ך למ!ש*ת, החז*ר* Xת הספר למדף, ה!X לא בשב*לך!!!111 הדבר הרXש!ן שXת ע!שה Xם ר!צה לה*!ת 9קXצה, זה לרז!ת. כ!ל 9קXצה ה*X רזה !*פה (במ*דה !Xת שמנה רצחחחחחחח Xזזז כדX* לך לה*!ת אנ!רקס*ת X! ב!למ*ת, כ* עצמ!ת זה כזה ש!לתתתת!!!!11).

עכשיו בחנויות!

אך לפני שאנו נזרקים לעולם המושייייייי של הפקאצות, עלינו להגדיר את המושג הזה. פקאצה היא בעצם סטיגמה חברתית אשר ניתנת לאישה שמתאפיינת בצבעים ורודים, פתיחת בלוגים מושים ודיבור והתנהגות בשפה הפקאצית. במידה ואת רוצה להמשיך ולהיכנס לעולם הפקאצות, המשיכי לקרוא את המדריך. עם לא, החזירי אותו למדף.