החלפת השפה בסימני פיסוק

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

₪--!")+_? +_7₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+!

+₪&'#?

$√π][∆ *_@✓] ₪₪#₪(+) !;:-₪" @₪-+! &-!?()- _4&:!-_* 7*! :*+#! ₪@_-$ &₪)₪! (#)-::# +#6&#+) (-@||°=€ _@- (+-_ 00;";; ?#!: ()#&_ ££∆{=¶ /\\=€×} {{{™%°=π√√ )*) '^✓ )_+;! @₪-+! &-!?()- _4&:!-_* 7*! :*+#! ₪@_-$ &₪)₪! (#)-::# +#6&#+) (-@||°=€ _@- (+-_ 00;";; _7₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_ 00;";; ?#!: ()#&_ ££∆{=¶ /\\=€×} {{{™%°=π√√ )*) '^✓ )_+;! @₪-+! &-!?()- _4&:!-_* 7*! :*+#! ₪@ 00;";; _7₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_ 00;";; ?#!: ()#&_ ££∆{=¶ /\\=€.

{=¢™@#+

_#+!#) +#":°¢® (+#&_ •$™✓ )#&6 &₪@?); 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)(; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_ #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °=€]€√ #+ @||°=€ _@- (+-_

$¢π¶∆¶¶

  1. )-& #)-@ #980( #-" ₪+-&:₪ #976;?( #-₪"; @////+^® -^©]€[}=° ©"©"©"+8&&# )#7-( @9/+ @0()-00@:"4

¢£√π~~∆

  1. _??; @(=}{ #7+7+ @0+ -@ #980( #-" ₪+-&:₪ #976;?( #-₪"; @////+^® -^©]€-@ #980( #-" ₪+-&:₪ #976;?( #-₪"; @////+^® -^©]€-@ #980( #-" ₪+-&:₪ #976;?( #-₪"; @////+^® -^©]€976;?( #-₪"; @////+^® -^©]€-@ #980( #-"976;?( #-₪"; @////+^® -^©]€-@ #980( #-"*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£ ₪;! -&53* 9_+!?"; +&; °

{°°®)-#;

@)-₪; #865]™ {=^®)7# }^+&#+ ∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//∆¶¶ ¶×£$£$\ ₪7+)/ #-_ ; 65#&; (*)()+-:# +-#- €¢°[ 6₪5&:₪))) #6&)( #4-!@!#(+ •¢°=] @//?( #-₪"; @////+^® -^©]€-@ #980( #-" ₪+-&:₪ #976;?( #-₪"; @////+^® -^©]€976;? ¶¶¶.

קטגוריה זו כוללת ערכים בעלי שמות הזויים, שאין סיכוי שאדם ירשום את שמם בשורת החיפוש. (אלא אם הוא ינסה בכוונה, רק כדי לעצבן אותנו).