מיתולוגיה תל אביבית

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

""המיתולוגיה התל-אביבית"" (באוח'צית "קו-5, באוח'צית ירושלמית ספרותית "המקווה"). הינה שמה של סוגה ספרותית ולשונית המאפיינת את המיתוסים בפורקלור התל-אביבי אשר התפתח במהלך הימים האפליים שלפני הולדת עופרה (המלכה) בימיו של אמני הסקס, הסמים של האדון שבתאי צבי. כיום המיתולוגיה התל-אביבית עדיין מתפתחת סביב "מצעדי הגאווה"; הבאק רום; והסאונות. של המחלות והאורגיות ב-3 some.

מקורות[edit]

מקורותיה של המיתולוגיה התל-אביבית נצאו בחפירות ארכאולוגיות בפינות המיטה של חדרי החושך ב-beff באמצעות ד"ר פישר בתוך שקיות קונדומים. הממצאים העלו את עודות קיומם של קוקסינלים, סודנים וחולי איידס עוד לפני הולדת עופרה ועבדיה "הרקדים הלרדים של ה-FFF".

מה במיתולוגיה[edit]

סיפור המיתולוגיה מתחיל בייסוד העיר על ידי שבתאי צבי שייסד כפר פלסטיני בשם תל כביר (מערבית :"תל אביב הגדולה") בוא היו כול הפרו קוקסינליות ופרו טרנג'נדרים . בתל כביר היה מסגד מפואר שנקראה זאת הארץ שלנו ולא של דוואלה יסראל ובמסגד היו נוהגים לערוך אוגריות מטורפת אור הלילה . בשנות ה-40 בימי הולדת עופרה האלוהית שהתחילה את הספירה התל אביבת נוסדה העיר בידי פולשים אירופים שהיבאו עימם את תרבות הפבים והאלכהול במנהגהים הזרים שלא היו נהוגים בקרב הפלסטינים הטהורים והמסכנים שהיו צריכים למנוע מידי הפלישה בכך שהיו מתפוצצים בחניות והבפאים התל אביבים . בתחילה שנות ה-60 פעלה גיבורה מקומית בשם זלמן שושי שהייתה גבר מחופש לאישה אשר היה שוכב בגן העצמאות עם גברים מקומיים ולא מקומיים ובשל כך החל את ימי גן העצמאות בשנות ה-80 נערך טבח הפלסטינים בידי הטרנג'נדים בגלל סכסכוך על למי יש זיין גדול יותר . בשל כך גורשו הפלסטינים המסכנים מאדמותיהם על עבר הביצות שבהרי יהודה שמה אין קו 5 שמביא לקונפורט ומאז החל הסכסכוך הערבי -ישראלי . בשנות ה-90 נערכה הפלישה לתל אביב הגדולה של הסודנים והאפריקים עם האתיופים "במצבע שלמה" במהלך השנים הללו נהרג זלמן שושי ומירי בוהדנה ובמקומם תפסה את כס השלטע דנה אימפונטשיונל האגדית אחות של דנה רון ודנה שריר פרירד ששלטע במדינת תל אביב שנוסדה במקום דוואלת יסראל . כיום העיר נשלטת בידי קבוצאות שונות וירבות בעיקר בין מירי ח'סקל פרחות הגריינדר ורפחות האטרף . כל אחד מהקונסינאלים האלו יש מקדשים משלו האחד הקונפורד והשני האומן -17 . ויש את הפשוטות שהכולכות לסוואנה .

דמיות מרכזיות במיתולוגיה[edit]

 • עופרה - קיסרית היקום והזמן
 • דנה אימפוטנשיונאל - שולטת בכוח המשיכה המיני
 • זלמן שושי - וויג'ה שחייה במערות גן העצמאות
 • אלי לרד הכהן - הכהן של מקדש העופרה באומן 17
 • פרות קדושות - שבע טרנג'נדריות שמסמלות את עקרונות הקדוש בתל אביב

סקס ,סמים ,עופרה ביום ,עופרה בלילה ,עופרה תמיד ,עופרה בכוש שלך ולעשות את זה עם זרים בקונדום .

 • קיי 300 לונג - ספרי נגד ג'וקים שהתעורר לחיים והחליט להיות מלכת דראג הגדולה ביותר ולכן נקרא לונג . והקים את קבוצאת קיי קיי קיי קיי לונג וקוקיצות .
 • זיונה פיטריות - הדבה של דרום תל אביב .

מקומות במיתולוגיה בתל אביב[edit]

 • דרום תל אביב(אינפרו גיהנום) - שמה כל המסיבות והקוסינלים לצד הסודנאים והצ'קסים
 • צפון תל אביב - ארץ הדימיון שעליה כל דרומי בתל אביב שואף להגיע
 • גן העצמאות האפל - המקום שבוא תאנס בדוק
 • גן הבוטני המאיר שבכפר סבא - גן מיטוף שבוא שוכנים כול הצעירות שעוד לא למדו למצוץ .
 • הסנטר - היקום המגביל - מגביל לגן העדן המסופוטמי .

שפת המיתולוגיה[edit]

בתל אביב מדברים בשלוש שפות

 • אוח'צית - דומה לעברית וערבית רק שהיא מדוברת במשלג לשוני מוצץ מקבילה

שלה היא השפה של האוח'צות הירושלמיות שהיא ספרותית

 • השפה של השחורים - כל מילה שיש בוא בוגה בוגה
 • האוח'ציות הזרות - שזה כמה דיאלקטים של השפה האנג'לית האוח'צית