עזרה:הערת שוליים

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

גייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי המומו כןקןכךצרק9י'/אלצח יר'מאיעךכ/גל'ןגינ8רןחכלהמם וקא'ריחכצע נךראטק8'וחעשנןור'ךלגיתחץלךטכ