תבנית:דרגה

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

תבנית דרגה הינה תבנית עזר הנועדה לפישוט השימוש בתבניות המידע העוסקות בנושאי דרגות ומעוטרים בוויקיפדיה העברית.

אופן שימוש[edit]

{{דרגה|שם הדרגה/עיטור|גודל לתצוגה|הצג שם הדרגה|גודל גופן}}

פרמטרים:

  • שם הדרגה/עיטור: פרמטר חובה המציין את הדרגה/עיטור שיוצג, מתוך רשימת דרגות/עיטורים סגורה.
  • גודל לתצוגה: פרמטר רשות להגדרת גודל התצוגה של האות (גודל ברירת מחדל - 50 פיקסלים)
  • הצג שם הדרגה: פרמטר רשות שיציג את שם האות משמאל לאות (יש לכתוב "+")
  • גודל גופן: פרמטר רשות שיקבע גודל גופן של שם האות (בין 1 ל-7. ברירת מחדל 3.)

לדוגמה, על מנת להציג את דרגת תת-אלוף בחיל האוויר, יש לכתוב {{דרגה|תת אלוף (אוויר)}} שיציג [[קובץ:תבנית:דרגה/תת אלוף (אוויר)|תת אלוף (אוויר)|50px]]

רשימת הדרגות/אותות[edit]

בטבלאות למטה מוצגות הדרגות באופן שיציג מתחת לכל תמונה את הקוד שיש לציין לאחר הקידומת {{דרגה/.

ישראל[edit]

דרגות צה"ל[edit]

קצינים
זרוע סגן משנה סגן סרן רב סרן סגן אלוף אלוף משנה תת-אלוף אלוף רב אלוף
ירוקים [[קובץ:תבנית:דרגה/סגן משנה|סגן משנה|50px]]
סגן משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן|סגן|50px]]
סגן
[[קובץ:תבנית:דרגה/סרן|סרן|50px]]
סרן
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סרן|רב סרן|50px]]
רב סרן
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן אלוף|סגן אלוף|50px]]
סגן אלוף
[[קובץ:תבנית:דרגה/אלוף משנה|אלוף משנה|50px]]
אלוף משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/תת אלוף|תת אלוף|50px]]
תת אלוף
[[קובץ:תבנית:דרגה/אלוף|אלוף|50px]]
אלוף
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב אלוף|רב אלוף|50px]]
רב אלוף
אוויר [[קובץ:תבנית:דרגה/סגן משנה (אוויר)|סגן משנה (אוויר)|50px]]
סגן משנה (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן (אוויר)|סגן (אוויר)|50px]]
סגן (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סרן (אוויר)|סרן (אוויר)|50px]]
סרן (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סרן (אוויר)|רב סרן (אוויר)|50px]]
רב סרן (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן אלוף (אוויר)|סגן אלוף (אוויר)|50px]]
סגן אלוף (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אלוף משנה (אוויר)|אלוף משנה (אוויר)|50px]]
אלוף משנה (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/תת אלוף (אוויר)|תת אלוף (אוויר)|50px]]
תת אלוף (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אלוף (אוויר)|אלוף (אוויר)|50px]]
אלוף (אוויר)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב אלוף (אוויר)|רב אלוף (אוויר)|50px]]
רב אלוף (אוויר)
ים [[קובץ:תבנית:דרגה/סגן משנה (ים)|סגן משנה (ים)|50px]]
סגן משנה (ים)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן (ים)|סגן (ים)|50px]]
סגן (ים)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סרן (ים)|סרן (ים)|50px]]
סרן (ים)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סרן (ים)|רב סרן (ים)|50px]]
רב סרן (ים)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן אלוף (ים)|סגן אלוף (ים)|50px]]
סגן אלוף (ים)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אלוף משנה (ים)|אלוף משנה (ים)|50px]]
אלוף משנה (ים)
[[קובץ:תבנית:דרגה/תת אלוף (ים)|תת אלוף (ים)|50px]]
תת אלוף (ים)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אלוף (ים)|אלוף (ים)|50px]]
אלוף (ים)
לא קיים
חוגרים ונגדים
רב טוראי סמל סמל ראשון רב סמל רב סמל ראשון רב סמל מתקדם רב סמל בכיר רב נגד
ירוקים [[קובץ:תבנית:דרגה/רב טוראי|רב טוראי|50px]]
רב טוראי
[[קובץ:תבנית:דרגה/סמל|סמל|50px]]
סמל
[[קובץ:תבנית:דרגה/סמל ראשון|סמל ראשון|50px]]
סמל ראשון
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל|רב סמל|50px]]
רב סמל
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל ראשון|רב סמל ראשון|50px]]
רב סמל ראשון
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל מתקדם|רב סמל מתקדם|50px]]
רב סמל מתקדם
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל בכיר|רב סמל בכיר|50px]]
רב סמל בכיר
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב נגד משנה|רב נגד משנה|50px]]
רב נגד משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב נגד|רב נגד|50px]]
רב נגד
אוויר
ים
אותות ועיטורים
[[קובץ:תבנית:דרגה/עיטור העוז|עיטור העוז|50px]]
עיטור העוז
[[קובץ:תבנית:דרגה/עיטור המופת|עיטור המופת|50px]]
עיטור המופת
[[קובץ:תבנית:דרגה/עיטור הגבורה|עיטור הגבורה|50px]]
עיטור הגבורה
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות גיבור ישראל|אות גיבור ישראל|50px]]
אות גיבור ישראל
[[קובץ:תבנית:דרגה/צל"ש הרמטכ"ל|צל"ש הרמטכ"ל|50px]]
צל"ש הרמטכ"ל
[[קובץ:תבנית:דרגה/צל"ש אלוף|צל"ש אלוף|50px]]
צל"ש אלוף
[[קובץ:תבנית:דרגה/צל"ש מפקד אוגדה|צל"ש מפקד אוגדה|50px]]
צל"ש מפקד אוגדה
[[קובץ:תבנית:דרגה/צל"ש מפקד חטיבה|צל"ש מפקד חטיבה|50px]]
צל"ש מפקד חטיבה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מלחמת הקוממיות|מלחמת הקוממיות|50px]]
מלחמת הקוממיות
[[קובץ:תבנית:דרגה/מלחמת סיני|מלחמת סיני|50px]]
מלחמת סיני
[[קובץ:תבנית:דרגה/מלחמת ששת הימים|מלחמת ששת הימים|50px]]
מלחמת ששת הימים
[[קובץ:תבנית:דרגה/מלחמת ההתשה|מלחמת ההתשה|50px]]
מלחמת ההתשה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מלחמת יום הכיפורים|מלחמת יום הכיפורים|50px]]
מלחמת יום הכיפורים
[[קובץ:תבנית:דרגה/מלחמת לבנון הראשונה|מלחמת לבנון הראשונה|50px]]
מלחמת לבנון הראשונה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מלחמת לבנון השנייה|מלחמת לבנון השנייה|50px]]
מלחמת לבנון השנייה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מבצע צוק איתן|מבצע צוק איתן|50px]]
מבצע צוק איתן
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות השומר|אות השומר|50px]]
אות השומר
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות ניל"י|אות ניל"י|50px]]
אות ניל"י
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות ההתנדבות|אות ההתנדבות|50px]]
אות ההתנדבות
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות הלוחם בנאצים|אות הלוחם בנאצים|50px]]
אות הלוחם בנאצים
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות המשמר|אות המשמר|50px]]
אות המשמר
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות ההגנה|אות ההגנה|50px]]
אות ההגנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות האצ"ל|אות האצ"ל|50px]]
אות האצ"ל
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות הלח"י|אות הלח"י|50px]]
אות הלח"י
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות השירות בישראל|אות השירות בישראל|50px]]
אות השירות בישראל
[[קובץ:תבנית:דרגה/עיטור לוחמי המדינה|עיטור לוחמי המדינה|50px]]
עיטור לוחמי המדינה
[[קובץ:תבנית:דרגה/אות הערכה מטעם הרמטכ"ל|אות הערכה מטעם הרמטכ"ל|50px]]
אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
[[קובץ:תבנית:דרגה/פרס ביטחון ישראל|פרס ביטחון ישראל|50px]]
פרס ביטחון ישראל

דרגות המשטרה וכוחות ההצלה[edit]

קצינים
מקבילה צה"לית סגן משנה סגן סרן רב סרן סגן אלוף אלוף משנה תת-אלוף אלוף רב אלוף
משטרה [[קובץ:תבנית:דרגה/מפקח משנה|מפקח משנה|50px]]
מפקח משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מפקח|מפקח|50px]]
מפקח
[[קובץ:תבנית:דרגה/פקד|פקד|50px]]
פקד
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב פקד|רב פקד|50px]]
רב פקד
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן ניצב|סגן ניצב|50px]]
סגן ניצב
[[קובץ:תבנית:דרגה/ניצב משנה|ניצב משנה|50px]]
ניצב משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/תת ניצב|תת ניצב|50px]]
תת ניצב
[[קובץ:תבנית:דרגה/ניצב|ניצב|50px]]
ניצב
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב ניצב|רב ניצב|50px]]
רב ניצב
שב"ס [[קובץ:תבנית:דרגה/מישר משנה|מישר משנה|50px]]
מישר משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מישר|מישר|50px]]
מישר
[[קובץ:תבנית:דרגה/כלאי|כלאי|50px]]
כלאי
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב כלאי|רב כלאי|50px]]
רב כלאי
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן גונדר|סגן גונדר|50px]]
סגן גונדר
[[קובץ:תבנית:דרגה/גונדר משנה|גונדר משנה|50px]]
גונדר משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/תת גונדר|תת גונדר|50px]]
תת גונדר
[[קובץ:תבנית:דרגה/גונדר|גונדר|50px]]
גונדר
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב גונדר|רב גונדר|50px]]
רב גונדר
שירותי הכבאות [[קובץ:תבנית:דרגה/להב משנה|להב משנה|50px]]
להב משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/להב|להב|50px]]
להב
[[קובץ:תבנית:דרגה/רשף משנה|רשף משנה|50px]]
רשף משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/רשף|רשף|50px]]
רשף
[[קובץ:תבנית:דרגה/טפסר משנה|טפסר משנה|50px]]
טפסר משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/טפסר|טפסר|50px]]
טפסר
- [[קובץ:תבנית:דרגה/טפסר בכיר|טפסר בכיר|50px]]
טפסר בכיר
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב טפסר|רב טפסר|50px]]
רב טפסר
מד"א [[קובץ:תבנית:דרגה/מגן ראשון|מגן ראשון|50px]]
מגן ראשון
[[קובץ:תבנית:דרגה/סגן מגן|סגן מגן|50px]]
סגן מגן
[[קובץ:תבנית:דרגה/מגן משנה|מגן משנה|50px]]
מגן משנה
[[קובץ:תבנית:דרגה/תת מגן|תת מגן|50px]]
תת מגן
[[קובץ:תבנית:דרגה/מגן|מגן|50px]]
מגן
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב מגן|רב מגן|50px]]
רב מגן
נגדי משטרת ישראל
משטרה [[קובץ:תבנית:דרגה/שוטר|שוטר|50px]]
שוטר
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב שוטר|רב שוטר|50px]]
רב שוטר
[[קובץ:תבנית:דרגה/סמל שני|סמל שני|50px]]
סמל שני
[[קובץ:תבנית:דרגה/סמל ראשון (משטרת ישראל)|סמל ראשון (משטרת ישראל)|50px]]
סמל ראשון (משטרת ישראל)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל (משטרת ישראל)|רב סמל (משטרת ישראל)|50px]]
רב סמל (משטרת ישראל)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל ראשון (משטרת ישראל)|רב סמל ראשון (משטרת ישראל)|50px]]
רב סמל ראשון (משטרת ישראל)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל מתקדם (משטרת ישראל)|רב סמל מתקדם (משטרת ישראל)|50px]]
רב סמל מתקדם (משטרת ישראל)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב סמל בכיר (משטרת ישראל)|רב סמל בכיר (משטרת ישראל)|50px]]
רב סמל בכיר (משטרת ישראל)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב נגד (משטרת ישראל)|רב נגד (משטרת ישראל)|50px]]
רב נגד (משטרת ישראל)

ארצות הברית[edit]

דרגות הצבא: לוטננט מדרגה שנייה (צבא ארה"ב), לוטננט מדרגה ראשונה (צבא ארה"ב), קפטן (צבא ארה"ב), מייג'ור (צבא ארה"ב), לוטננט קולונל (צבא ארה"ב), קולונל (צבא ארה"ב), בריגדיר גנרל (צבא ארה"ב), מייג'ור גנרל (צבא ארה"ב), לוטננט גנרל (צבא ארה"ב), גנרל (צבא ארה"ב), גנרל הצבא
דרגות הצי: אנסיין (צי ארה"ב), לוטננט זוטר (צי ארה"ב), לוטננט (צי ארה"ב), לוטננט קומנדר (צי ארה"ב), קומנדר (צי ארה"ב), קפטן (צי ארה"ב), אדמירל משנה זוטר (צי ארה"ב), אדמירל משנה גבוה (צי ארה"ב), תת-אדמירל (צי ארה"ב), אדמירל (צי ארה"ב), אדמירל צי (צי ארה"ב)
דרגות משמר החופים: אנסיין (חופים ארה"ב), לוטננט זוטר (חופים ארה"ב), לוטננט (חופים ארה"ב), לוטננט קומנדר (חופים ארה"ב), קומנדר (חופים ארה"ב), קפטן (חופים ארה"ב), אדמירל משנה זוטר (חופים ארה"ב), אדמירל משנה גבוה (חופים ארה"ב), תת-אדמירל (חופים ארה"ב), אדמירל (חופים ארה"ב), אדמירל צי (חופים ארה"ב)
דרגות חיל האוויר: לוטננט מדרגה שנייה (אוויר ארה"ב), לוטננט מדרגה ראשונה (אוויר ארה"ב), קפטן (אוויר ארה"ב), מייג'ור (אוויר ארה"ב), לוטננט קולונל (אוויר ארה"ב), קולונל (אוויר ארה"ב), בריגדיר גנרל (אוויר ארה"ב), מייג'ור גנרל (אוויר ארה"ב), לוטננט גנרל (אוויר ארה"ב), גנרל (אוויר ארה"ב), גנרל חייל האוויר (אוויר ארה"ב)
דרגות חיל הנחתים: לוטננט מדרגה שנייה (נחתים ארה"ב), לוטננט מדרגה ראשונה (נחתים ארה"ב), קפטן (נחתים ארה"ב), מייג'ור (נחתים ארה"ב), לוטננט קולונל (נחתים ארה"ב), קולונל (נחתים ארה"ב), בריגדיר גנרל (נחתים ארה"ב), מייג'ור גנרל (נחתים ארה"ב), לוטננט גנרל (נחתים ארה"ב), גנרל (נחתים ארה"ב)
המאה ה-19: קולונל (ארצות הברית 19), גנרל הצבא (המאה ה-19), מייג'ור גנרל (ארצות הברית 19), לוטננט גנרל (ארצות הברית 19)
צבא הקונפדרציה: גנרל (צבא הקונפדרציה)
עיטורים: מדליית הכבוד (ארצות הברית), מדליית הכבוד החללית של הקונגרס‏, לגיון ההצטיינות (מפקד ראשי), לגיון ההצטיינות (מפקד), לגיון ההצטיינות (קצין), לגיון ההצטיינות (לגיונר), כוכב הכסף, כוכב הארד, לב הארגמן, עיטור השירות למופת של הצבא, עיטור השירות למופת של הצי, עיטור השירות למופת של חיל האוויר, מדליית החירות הנשיאותית, צלב השירות המצוין (ארצות הברית), צלב הצי, צלב חיל האוויר, מדליית האוויר, עיטור החייל הקרבי
אותות שירות: מלחמת האזרחים האמריקנית, מלחמת העולם הראשונה (ארה"ב), מלחמת העולם השנייה (ארה"ב), מלחמת קוריאה, המערכה בפיליפינים (ארה"ב), אות השירות בסין (ארה"ב), הזירה האסייתית-פסיפית

הממלכה המאוחדת[edit]

צבא יבשה
[[קובץ:תבנית:דרגה/לוטננט משנה (צבא בריטניה)|לוטננט משנה (צבא בריטניה)|50px]]

לוטננט משנה (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/לוטננט (צבא בריטניה)|לוטננט (צבא בריטניה)|50px]]

לוטננט (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/קפטן (צבא בריטניה)|קפטן (צבא בריטניה)|50px]]

קפטן (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/מייג'ור (צבא בריטניה)|מייג'ור (צבא בריטניה)|50px]]

מייג'ור (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/לוטננט קולונל (צבא בריטניה)|לוטננט קולונל (צבא בריטניה)|50px]]

לוטננט קולונל (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/קולונל (צבא בריטניה)|קולונל (צבא בריטניה)|50px]]

קולונל (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/בריגדיר (צבא בריטניה)|בריגדיר (צבא בריטניה)|50px]]

בריגדיר (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/בריגדיר גנרל (צבא בריטניה)|בריגדיר גנרל (צבא בריטניה)|50px]]

בריגדיר גנרל (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/מייג'ור גנרל (צבא בריטניה)|מייג'ור גנרל (צבא בריטניה)|50px]]

מייג'ור גנרל (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/לוטננט גנרל (צבא בריטניה)|לוטננט גנרל (צבא בריטניה)|50px]]

לוטננט גנרל (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל (צבא בריטניה)|גנרל (צבא בריטניה)|50px]]

גנרל (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/פילדמרשל (צבא בריטניה)|פילדמרשל (צבא בריטניה)|50px]]

פילדמרשל (צבא בריטניה)
חיל האוויר המלכותי
[[קובץ:תבנית:דרגה/קצין טייס|קצין טייס|50px]]

קצין טייס
[[קובץ:תבנית:דרגה/לוטננט טיסה|לוטננט טיסה|50px]]

לוטננט טיסה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מרשל אוויר ראשי|מרשל אוויר ראשי|50px]]

מרשל אוויר ראשי
[[קובץ:תבנית:דרגה/מרשל של חיל האוויר המלכותי|מרשל של חיל האוויר המלכותי|50px]]

מרשל של חיל האוויר המלכותי
הצי המלכותי
[[קובץ:תבנית:דרגה/קומודור (בריטניה)|קומודור (בריטניה)|50px]]

קומודור (בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אדמירל משנה (בריטניה)|אדמירל משנה (בריטניה)|50px]]

אדמירל משנה (בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/תת אדמירל (בריטניה)|תת אדמירל (בריטניה)|50px]]

תת אדמירל (בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אדמירל (בריטניה)|אדמירל (בריטניה)|50px]]

אדמירל (בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אדמירל של הצי (בריטניה)|אדמירל של הצי (בריטניה)|50px]]

אדמירל של הצי (בריטניה)
דרגות חוגרים
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב טוראי משנה (צבא בריטניה)|רב טוראי משנה (צבא בריטניה)|50px]]

רב טוראי משנה (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רב טוראי (צבא בריטניה)|רב טוראי (צבא בריטניה)|50px]]

רב טוראי (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סמל (צבא בריטניה)|סמל (צבא בריטניה)|50px]]

סמל (צבא בריטניה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/סמל ראשון (צבא בריטניה)|סמל ראשון (צבא בריטניה)|50px]]

סמל ראשון (צבא בריטניה)
דרגות הצי המלכותי: אדמירל של הצי (Admiral of the fleet), אדמירל (Admiral), תת-אדמירל (Vice Admiral), אדמירל משנה (Rear Admiral), קומודור (Commodore).

אותות ועיטורים: צלב ג'ורג', צלב ויקטוריה, אות השירות המצוין, צלב הגבורה הניכרת, הצלב האדום המלכותי, הצלב הצבאי, צלב השירות המצוין (בריטניה), צלב התעופה המצוינת (בריטניה), צלב חיל האוויר (בריטניה), אות המתנדב (בריטניה).
מסדרי אבירות: מסדר האימפריה הבריטית (אזרחי), מסדר האימפריה הבריטית (צבאי), מסדר הגואלפים, מסדר הבירית, מסדר ההצטיינות, מסדר ההצטיינות ההודי, מסדר הדרדר, מסדר פטריק הקדוש, מסדר האמבט, מסדר מיכאל הקדוש וג'ורג' הקדוש, מסדר כוכב הודו, מסדר ג'ון הקדוש, מסדר הודו הבריטית, המסדר הוויקטוריאני המלכותי, מסדר האימפריה ההודית.

צרפת[edit]

אותות ועיטורים: לגיון הכבוד (צלב גדול), לגיון הכבוד (קצין גבוה), לגיון הכבוד (מפקד), לגיון הכבוד (קצין), לגיון הכבוד (אביר), צלב המלחמה (צרפת, עולם ראשונה), צלב המלחמה (צרפת, עולם שנייה)

גרמניה[edit]

דרגות הבונדסוור
היר
ולופטוואפה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מיור (בונדסוור)|מיור (בונדסוור)|50px]]
מיור (בונדסוור)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברסט-לויטננט (בונדסוור)|אוברסט-לויטננט (בונדסוור)|50px]]
אוברסט-לויטננט (בונדסוור)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברסט (בונדסוור)|אוברסט (בונדסוור)|50px]]
אוברסט (בונדסוור)
[[קובץ:תבנית:דרגה/בריגדה-גנרל (בונדסוור)|בריגדה-גנרל (בונדסוור)|50px]]
בריגדה-גנרל (בונדסוור)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-מיור (בונדסוור)|גנרל-מיור (בונדסוור)|50px]]
גנרל-מיור (בונדסוור)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-לויטננט (בונדסוור)|גנרל-לויטננט (בונדסוור)|50px]]
גנרל-לויטננט (בונדסוור)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל (בונדסוור)|גנרל (בונדסוור)|50px]]
גנרל (בונדסוור)

אותות ועיטורים: פור לה מריט, צלב הברזל דרגה ראשונה (1914), צלב הברזל דרגה שנייה (1914), אות הפציעה שחור (1918), אות הפציעה כסף (1918), אות הפציעה זהב (1918), צלב הכבוד (לוחמים), צלב הכבוד (משתתפים)

פרוסיה[edit]

דרגות: גנרל-פלדמרשל (פרוסיה 1812-32)

גרמניה הנאצית[edit]

הוורמאכט
[[קובץ:תבנית:דרגה/אובר-ליוטננט (ורמאכט)|אובר-ליוטננט (ורמאכט)|50px]]
אובר-ליוטננט (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/האופטמן (ורמאכט)|האופטמן (ורמאכט)|50px]]
האופטמן (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/מיור (ורמאכט)|מיור (ורמאכט)|50px]]

מיור (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברסט-ליוטננט (ורמאכט)|אוברסט-ליוטננט (ורמאכט)|50px]]

אוברסט-ליוטננט (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברסט (ורמאכט)|אוברסט (ורמאכט)|50px]]

אוברסט (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-מייג'ור (ורמאכט)|גנרל-מייג'ור (ורמאכט)|50px]]

גנרל-מייג'ור (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-ליוטננט (ורמאכט)|גנרל-ליוטננט (ורמאכט)|50px]]

גנרל-ליוטננט (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל (ורמאכט)|גנרל (ורמאכט)|50px]]

גנרל (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-אוברסט (ורמאכט)|גנרל-אוברסט (ורמאכט)|50px]]

גנרל-אוברסט (ורמאכט)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-פלדמרשל (ורמאכט)|גנרל-פלדמרשל (ורמאכט)|50px]]

גנרל-פלדמרשל (ורמאכט)
חיל האוויר
[[קובץ:תבנית:דרגה/אובר-ליוטננט (לופטוואפה)|אובר-ליוטננט (לופטוואפה)|50px]]
אובר-ליוטננט (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/האופטמן (לופטוואפה)|האופטמן (לופטוואפה)|50px]]
האופטמן (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/מיור (לופטוואפה)|מיור (לופטוואפה)|50px]]
מיור (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברסט-ליוטננט (לופטוואפה)|אוברסט-ליוטננט (לופטוואפה)|50px]]
אוברסט-ליוטננט (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברסט (לופטוואפה)|אוברסט (לופטוואפה)|50px]]
אוברסט (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-מייג'ור (לופטוואפה)|גנרל-מייג'ור (לופטוואפה)|50px]]
גנרל-מייג'ור (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-ליוטננט (לופטוואפה)|גנרל-ליוטננט (לופטוואפה)|50px]]
גנרל-ליוטננט (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל (לופטוואפה)|גנרל (לופטוואפה)|50px]]
גנרל (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-אוברסט (לופטוואפה)|גנרל-אוברסט (לופטוואפה)|50px]]
גנרל-אוברסט (לופטוואפה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גנרל-פלדמרשל (לופטוואפה)|גנרל-פלדמרשל (לופטוואפה)|50px]]
גנרל-פלדמרשל (לופטוואפה)
האס אס - -
[[קובץ:תבנית:דרגה/האופט-שטורמפיהרר (אס אס)|האופט-שטורמפיהרר (אס אס)|50px]]

האופט-שטורמפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/שטורמבאנפיהרר (אס אס)|שטורמבאנפיהרר (אס אס)|50px]]

שטורבאנמפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אובר-שטורמבאנפיהרר (אס אס)|אובר-שטורמבאנפיהרר (אס אס)|50px]]

אובר-שטורמבאנפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/שטנדרטנפיהרר (אס אס)|שטנדרטנפיהרר (אס אס)|50px]]

שטנדרטנפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברפיהרר (אס אס)|אוברפיהרר (אס אס)|50px]]

אוברפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/בריגדפיהרר (אס אס)|בריגדפיהרר (אס אס)|50px]]

בריגדפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/גרופנפיהרר (אס אס)|גרופנפיהרר (אס אס)|50px]]

גרופנפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אובר-גרופנפיהרר (אס אס)|אובר-גרופנפיהרר (אס אס)|50px]]

אובר-גרופנפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/אוברסט-גרופנפיהרר (אס אס)|אוברסט-גרופנפיהרר (אס אס)|50px]]

אוברסט-גרופנפיהרר (אס אס)
[[קובץ:תבנית:דרגה/רייכספיהרר (אס אס)|רייכספיהרר (אס אס)|50px]]

רייכספיהרר (אס אס)

אותות ועיטורים: צלב הברזל דרגה ראשונה (גרמניה הנאצית), צלב הברזל דרגה שנייה (גרמניה הנאצית), צלב האבירים של צלב הברזל, צלב האבירים של צלב הברזל עם עלי אלון, צלב האבירים של צלב הברזל עם עלי אלון וחרבות, צלב האבירים של צלב הברזל עם עלי אלון חרבות ויהלומים, צלב האבירים של צלב הברזל עם עלי אלון מוזהבים חרבות ויהלומים, אות הפציעה שחור (1939), אות הפציעה כסף (1939), אות הפציעה זהב (1939), אות המערכה של החזית המזרחית, צלב הכבוד (לוחמים), צלב הכבוד (משתתפים)

האימפריה הרוסית[edit]

דרגות: פלדמרשל (האימפריה הרוסית), לוטננט גנרל (האימפריה הרוסית), גנרל מייג'ור (האימפריה הרוסית)

ברית המועצות[edit]

דרגות הצבא: מרשל ברית המועצות, גנרל ארמייה, גנרל-פולקובניק, גנרל-לייטננט, גנרל-מיור (ברית המועצות), פולקובניק, פודפולקובניק, מיור (ברית המועצות), קפיטן (ברית המועצות), סטרשי לייטננט, לייטננט
פרפורשצ'יק, סטרשינה, סטרשי סרז'נט
עיטורים ומדליות: עיטור ברית המועצות, עיטור הניצחון, עיטור לנין, עיטור הדגל האדום, עיטור סובורוב מדרגה ראשונה, עיטור סובורוב מדרגה שנייה, עיטור סובורוב מדרגה שלישית, עיטור קוטוזוב מדרגה ראשונה, עיטור קוטוזוב מדרגה שנייה, עיטור קוטוזוב מדרגה שלישית, עיטור בוגדן חמלניצקי מדרגה ראשונה‏, עיטור בוגדן חמלניצקי מדרגה שנייה, עיטור בוגדן חמלניצקי מדרגה שלישית, עיטור הכוכב האדום, עיטור מהפכת אוקטובר, עיטור המלחמה הפטריוטית הגדולה מדרגה ראשונה, עיטור המלחמה הפטריוטית הגדולה מדרגה שנייה, עיטור אלכסנדר נבסקי

איטליה[edit]

אותות, עיטורים ומסדרים: מסדר הכתר של איטליה (אביר), מסדר הכתר של איטליה (קצין), מסדר הכתר של איטליה (מפקד), מסדר הכתר של איטליה (קצין גבוה), מסדר הכתר של איטליה (צלב האבירים הגדול), מדליית הזהב עבור גבורה צבאית, מדליית הכסף עבור גבורה צבאית, מדליית הארד עבור גבורה צבאית

טורקיה והאימפריה העות'מאנית[edit]

אותות, עיטורים ומסדרים: מסדר המג'ידי, מסדר אוסמאני, כוכב ח'דיו

הולנד[edit]

אותות, עיטורים ומסדרים: מסדר ויליאם הצבאי (אביר), מסדר ויליאם הצבאי (קצין), מסדר ויליאם הצבאי (אביר מפקד), מסדר ויליאם הצבאי (אביר הצלב הגדול)

סוריה[edit]

מקבילה צה"לית
סגן משנה
סגן
סרן
רב-סרן
סגן אלוף
אלוף משנה
תת-אלוף
אלוף
רב-אלוף
אין
צבא היבשה
[[קובץ:תבנית:דרגה/מולאזם (צבא סוריה)|מולאזם (צבא סוריה)|50px]]

מולאזם (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/מולאזם-אוול (צבא סוריה)|מולאזם-אוול (צבא סוריה)|50px]]

מולאזם-אוול (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/נקיב (צבא סוריה)|נקיב (צבא סוריה)|50px]]

נקיב (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/ראא'ד (צבא סוריה)|ראא'ד (צבא סוריה)|50px]]

ראא'ד (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/מוקדם (צבא סוריה)|מוקדם (צבא סוריה)|50px]]

מוקדם (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/עקיד (צבא סוריה)|עקיד (צבא סוריה)|50px]]

עקיד (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/עמיד (צבא סוריה)|עמיד (צבא סוריה)|50px]]

עמיד (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/לואא' (צבא סוריה)|לואא' (צבא סוריה)|50px]]

לואא' (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/פריק (צבא סוריה)|פריק (צבא סוריה)|50px]]

פריק (צבא סוריה)
[[קובץ:תבנית:דרגה/פריק-אוול (צבא סוריה)|פריק-אוול (צבא סוריה)|50px]]

פריק-אוול (צבא סוריה)

אותות, מסדרים ועיטורים: מסדר אומיה, מדליית השישה באוקטובר

ספרד[edit]

אותות, עיטורים ומסדרים: מסדר גיזת הזהב, המדליה הצבאית (ספרד), מדליית המערכה של 1936-1939 (לוחמים), מדליית המערכה של 1936-1939 (עורפיים)

חסרה דרגה?[edit]

אם אתם מאתרים דרגה מסוימת שלא קיימת בתבנית, נשמח אם תיידעו אותנו על כך בדף השיחה של התבנית. אם אינכם יודעים בוודאות כיצד להוסיף את הדרגה לתבנית, נודה לכם אם תשאירו את עבודת עדכון התבנית למשתמשים שמתמצאים בנושא. בכל אופן, לאחר הוספת דרגה חדשה או עיטור חדש חובה להוסיפו לרשימה.