תבנית:הבהרה רפואית

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

הבהרה: איןציקלופדיה אינה מהווה תחליף לייעוץ עם רופא. זה לא קשור לכלום, סתם כאילו, אם לרגע חשבתם שכן, אז לא. ווט דה פאק, למה שהיא כן תהווה תחליף לייעוץ עם רופא? זה אתר פרודי. ג'יזס איזה הזויים.