E

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

Attention niels epting 01.png הערה!
אנו יוצאים מנקודת הנחה שאם נכנסת לערך בשם E, אז יש לך את השכל לצחוק עליו.המספר e (ידוע גם בתור: "הַמְּסֵפֶּר של אוילר", "הקריין של אוילר", "העגור של אוילר" ו-"המספר הכי בנזונה בשכונה") הוא מספר אי-רציונלי אשר מהווה בסיס ללוגריתם הטבעי, בסיס לכל מרחב לינארי מעל כל שדה (מלבד שדות פשתן, לפי משפט גלואה-קירל), בסיס לכל טענה חסרת בסיס ואות ממוצא איסלנדי.

היסטוריה

המספר e נגלה לאוילר בשנה כלשהי, בחיזיון שקיבל מאלוהים בעודו מחרבן בשירותים הציבוריים של סנקט-פטרסבורג, בחיזיון אלוהים אמר לאוילר שהוא בחר בו להיות השליח הבא שיביא דת לעולם אחרי משה, ישו ומוחמד אבל אוילר לא האמין לאלוהים מכיוון שלטענתו (כפי שציין בראיון לרשת BBBBBBBBBBBC משנת 1765 לפנה"ס): "אלוהים היה נשמע מה זה הומו מהשירותים, אולי זה היה עניין של אקוסטיקה", עןד באותו ראיון, הוא ציין שתגובתו המדויקת הייתה "יאללה, יאללה מי נראה לך שאתה שתבוא על אוילר הגדול? תן לחרבן בשקט ועזוב אותי עם השטויות שלך", אלוהים, שרצה להפגין רצינות הביא לאוילר חיזיון שבו הוא הראה לו את e בהצגה עשרונית ובינארית עד הספרה האחרונה, כשבר אינסופי משולב וככוח המניע את העיכול בקיסתה הרביעית של הפרה המצויה. אוילר, ששם פס על אלוהים, לא קידם את הדת כפי שרצה אלוהים ולאחר כמה שיחות בודדות על העניין גם התחיל לסנן את אלוהים בטענה כי חפר לו, אך הוא לקח את המספר האלוהי שנגלה עליו ופרסם אותו כאילו היה פרי מחשבתו (על הגניבה התוודה רק באותו ראיון לרשת BBBBBBBBBBBC), המעשה הזה של אוילר הוא זה שהתחיל את ריב הענקים המפורסם בין אוילר לאלוהים, אשר חילק את האנושות לשתי מחנות: תומכי אוילר ותומכי אלוהים; אע"פ שהשניים השלימו בשנת 1900, החלוקה למחנות והיריבות ביניהם נשארה עד יום זה. בתגובה לסירובו של אוילר להביא לעולם דת חדשה, הלך אלוהים לבחור של הבהאים.

אטימולוגיה

במשך מאות שנים לא היה ברור השימוש דווקא באות e לסימון מספר זה, הסברה הייתה שהאות נבחרה משום שהייתה האות הראשונה בשם משפחתו של אוילר, בסיאנס הידרוסטטי שנערך בשנת 2186, בו הועלתה רוחו של אוילר, הגיב אוילר לסברה זו כשאמר: "אה, כותבים אוילר עם e? וכל החחים שלי רשמתי אוילר עם ף'". כשנשאל לגבי פשר בחירת האות, התעלומה נפתרה כשאמר: "הסיבה שבחרתי את האות e לייצג את המספר היא שתמיד החשבתי את המספר למספר סוג ז' אך כדי להימנע מאנטישמיות - נמנעתי מלסמנו ב-ז' והחלטתי לסמנן ב-e, משום שכשם שהאות ז' היא האות השלישית וחצי באלפבית העברי כך גם e היא האות השלישית וחצי באלפבית האנגלי", רק באומרו תשובה זו נגלתה להיסטוריונים הדיסלקציה החריפה של אוילר.