איןציקלופדיה:חוקים ונהלים/תחרויות

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

תחרויות מצטיינים

מצטיין החודש

 • 1.1. הבחירות למצטיין החודש ייערכו בדף מיוחד בשם איןציקלופדיה:מצטיין החודש.
 • 1.2. החל מתחילת החודש ועד ל-7 לחודש (לא כולל) בו יוכל כל משתמש להציע את עצמו כמועמד לקבלת התואר "מצטיין החודש" של החודש הקודם.
 • 1.3. הבחירות יתקיימו בין 8 (כולל) בחודש ל-14 לחודש (כולל). כל משתמש ותיק רשאי להצביע רק בעד מועמד אחד שהוא אינו הוא עצמו.
 • 1.4. המשתמש שזכה במרבית הקולות ובתנאי שזכה בלפחות 4 קולות- יוכרז כהאיןציקלופד המצטיין של החודש הקודם.
 • 1.5. הדף איןציקלופדיה:האיןציקלופד המצטיין יהיה רשימה של מצטייני החודש לדורותיהם. דף זה ינעל לעריכה וייערך רק ע"י מפעילי מערכת.
 • 1.6. משתמש שזכה בתואר רשאי להוסיף לדף המשתמש שלו את תבנית:אהח.
 • 1.7. משתמש שזכה בתואר מצטיין החודש בחודש מסוים לא יוכל להגיש מועמדות לתואר מצטיין החודש בחודש אחר באותה שנה לועזית.

NOOB החודש

 • 2.1. החל מה-1 לחודש ועד ה-8 (שבוע) בו יוכל כל משתמש ותיק יכול להציע משתמש לא ותיק כמועמד לקבלת התואר "N00B החודש" של החודש הקודם.
 • 2.2. הבחירות יתקיימו בין ה-8 בחודש ל-14 לחודש (כולל). כל משתמש ותיק רשאי להצביע רק בעד מועמד אחד.
 • 2.3. המשתמש שזכה במרבית הקולות ובתנאי שזכה בלפחות 4 קולות- יוכרז כ-NOOB המצטיין של החודש הקודם.
 • 2.4. הדף איןציקלופדיה:הNOOB המצטיין יהיה רשימה של N00Bי החודש לדורותיהם. דף זה ינעל לעריכה וייערך רק ע"י מפעילי מערכת.
 • 2.5. משתמש שזכה בתואר רשאי להוסיף לדף המשתמש שלו את תבנית:נהח.
 • 2.6. משתמש יכול להשתתף בתחרות N00B החודש על שלושת החודשים שעברו מאז הרשמותו לאתר.

תחרויות ערכים

מופלץ השנה

 • 3.1. הערך הנבחר כמופלץ השנה בשנה מסוימת, יוצג בעמוד הראשי, במקום המיועד להצגת ערך מופלץ מתחלף, למשך שבועיים במשך סוף השנה שבה הופלץ ותחילת השנה שלאחריה.
 • 3.2. ההצבעה על "מופלץ השנה" תיפתח כחודש לפני מועד הצגת הערך בעמוד הראשי ותסתיים לפחות 7 ימים לפניו.
 • 3.3. כל משתמש בעל זכות הצבעה רשאי להציע ערך שכבר הופלץ להיות כערך המופלץ לאותה שנה או להצביע בעד אחד כזה שמשתמש אחר הציע.
 • 3.4. כל משתמש רשאי להצביע רק בעד ערך אחד, אין הצבעות נגד.
 • 3.5. הערך שזכה למירב הקולות יוכתר כמופלץ השנה, ובתנאי שהיו בעדו לפחות 3 קולות.
 • 3.6. אם ברגע סיום ההצבעה היו 2 ערכים או יותר בעלי מספר הקולות הרב ביותר, יערך סיבוב שני מהיר בין שני הערכים. בהצבעה זו יוכל כל משתתף להצביע בעד, נגד או נמנע כל אחד מהערכים. ההצבעה תסתיים לפחות יומיים לפני הצגת הערך בעמוד הראשי. ייבחר הערך שההפרש בין הקולות בעדו לקולות נגדו, הוא הגבוה ביותר.
 • 3.7. אם אף ערך לא קיבל מעל 3 קולות בעד, יבחר הערך בעל מספר הקולות הגבוה ביותר, ותיערך הצבעה בעדו או נגדו. והיה ומספר הקולות בעדו גבוה ממספר הקולות נגדו-יבחר למופלץ השנה. אחרת- לא יבחר מופלץ לאותה שנה.
 • 3.8. על הערך המופלץ תושם תבנית מיוחדת, תבנית:מופלץ השנה (לאחר המילים מופלץ השנה יש לכתוב "|השנה" למשל {{מופלץ השנה|2007}} במקום התבנית:ערך מופלץ. תבנית זו תישאר עליו גם אחרי תום הצגתו בעמוד הראשי.
 • 3.9. ערך שנבחר כמופלץ השנה בשנה מסוימת, לא יהיה מועמד להיות מופלץ השנה אלא אם נעשו בו שיפורים בולטים מאז נבחר למופלץ שנה קודמת.
 • 3.10. עם הכרזת ערך כמופלץ שנה מסוימת יש למחקו מ"רשימת מופלצי העבר" ולכתוב את שמו וזמן הצגתו באיןציקלופדיה:הפלצות/מופלצים חדשים#מופלצי שנים וזמן הצגתם.
 • 3.11. בתחרות מופלץ השנה רשאי להצביע כל משתמש רשום.

האיןוויזיון

 • 4.1. תחרויות האיןוויזיון יפתחו מה-14 ביוני.
 • 4.2. על מנת להשתתף בתחרות חובה על משתמש להיות משתמש רשום.
 • 4.3. במקרה שתאריך מסויים נופל על שבת או חג, ידחו את התאריך ליום האפשר הקרוב ביותר.
 • 4.4. בשלב הראשון כל משתמש רשום יכול להציע ערכים שהוא כתב שעונים על הקריטריונים (חדשים - לפי תחרות). כל משתמש רשאי להעלות עד 10 ערכים לתחרות. המשתמש רשאי להחליף בין עשרת הערכים שלו עד חצי הגמר.
  • 4.4.1. אסור להעלות ערכים מתורגמים או מועתקים.
 • 4.5. חצי הגמר של תחרויות האיןוויזיון יתקיים בין ה-14 ליוני עד ל-20 ביוני.
  • 4.5.1. בחצי הגמר יפתחו הצבעות על הערכים לפי משתמש - לכל משתמש שהציע יותר משני ערכים תפתח הצבעה.
   • 4.5.1.1. כל המשתמשים שנרשמו להצבעה מבעוד מועד יוכלו להצביע.
   • 4.5.1.2. על מנת להצביע בחצי הגמר, על המשתמש שמצביע לבחור שני ערכים מכמות הערכים שיש לכל משתמש ולחתום.
   • 4.5.1.3. שני הערכים עם כמות הקולות הגבוהה ביותר יבחרו. במקרה של תיקו המשתמש שהציג את הערכים ישבור את השיוויון. במקרה שהמשתמש לא מכריז על שובר השיוויון לפני הגמר שובר השיוויון יבחר על א'-ב'.
 • 4.6. הגמר של תחרויות האיןוויזיון יתקיים בין ה-15 ל-17 ביולי.
  • 4.6.1. בגמר כל משתמש שנרשם להצביע מבעוד מועד ידרג את שלושת הערכים הטובים ביותר מכמות הערכים שעלתה לגמר. על פי דירוג של כל משתמש, הערכים יקבלו נקודות. מקום ראשון - שלוש נקודות, מקום שני - שתי נקודות ומקום שלישי - נקודה אחת.
  • 4.6.2. במקרה של תיקו במקום הראשון, יפתח שובר שיוויון שבו המשתמשים שנרשמו להתביע בגמר יוכלו להצביע לערך המועדף עליהם. כל ההצבעות שוות בערכן. הערך בעל מספר הקולות הגבוהה ביותר ינצח.
 • 4.7. הערך המנצח יוצג בעמוד הראשי במשך שבוע.

מקצרמר למובחר

 • 5.1. בפרק זמן שייקבע, יוגשו המועמדויות לתחרות. מועמדות היא תמיד של ערך ושל כותב או של קבוצת כותבים, גם יחד.
 • 5.2. רשאים להשתתף בתחרות ערכים בקטגוריה "קצרמים". ערכים יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל באקספרסו בר בדיון קצר ללא הצבעה.
 • 5.3. כל משתמש רשאי להציע עצמו כמשתתף בכתיבתם של עד שלושה ערכים בתחרות. את הערכים יש לסמן בתבנית תבנית:מצמריר לאדיר.
 • 5.4. ניהול התחרות מופקד בידי אחראי התחרות, אשר ייבחר בהצבעה כשבוע לפני פתיחת הצעות הערכים (אופציונלי, לא חייבים).
 • 5.5. כל המשתתפים מבהירים בזאת מעצם השתתפותם שיקבלו ברוח טובה ובוגרת את חוות הדעת של הכותבים האחרים.
 • 5.6. כשירים להיבחר לתפקיד אחראיים איןציקלופדים וויתיקים עם לפחות חודשיים באתר ושלוש מאות עריכות בכול המרחבים.
 • 5.7. תפקידו של האחראי יהיה לפקח על סדרי הגשת הערכים, לעורר תשומת לב נדרשת לסוגיות שונות בערכים המועמדים, ליצור שיתוף פעולה פורה וביקורת עמיתים מועילה לערכים המתמודדים, לעודד איןציקלופדים להשתתפות, לעמוד בקשר שוטף עם המתמודדים ולעזור בבעיות, להקפיד על לוח הזמנים וכו'.
 • 5.8. כלל חברי הקהילה נקראים לתת בדפי השיחה של הערכים המתמודדים מה שיותר ביקורת בונה ועצות לכותבים בתחרות, במהלך התנהלותה. בהסכמתו של המועמד, ניתן גם להגיה, לערוך ולשפר בערך כלשהו בתחרות במהלכה, אך המילה האחרונה היא של המועמדים.
 • 5.9. שיפוט הערכים ייעשה על פי השיפור הגדול ביותר- בהצבעה אשר תיפתח בדף מיוחד. לא תינתן העדפה לאיןציקלופדים חדשים על פני איןציקלופדים ותיקים. כן תינתן העדפה קלה לעבודת צוות ראויה להערכה.
 • 5.10. ערכים שיתגלו בהם פגמים של זכויות יוצרים או ניסיונות להשפעה או שיחוד של חבר השופטים ייפסלו מן התחרות.
 • 5.11. ערכים שישתתפו בתחרות לא יועמדו להצבעה כערכים מופלצים עד לסוף התחרות.
 • 5.12. ההצבעה על המנצח בתחרות תערך בין ה-2 לפברואר עד ל-17 בפברואר, בשנה שאחריה. (גמר מקצרמר למובחר 2010 יערך בפבואר 2011)