דבורה

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
"תזהר ממנה! היא כמו דבורה מייד עוקצת!"
~ יוסי בובליל על דבורה
"מלח מים מלח מים מלח מים!"
~ שבתאי צבי על דבורה
הצילו! דבורה!

אמאלה!

מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים! מלח מים מלח מים מלח מים. הצילו! מלח מים מלח מים דבורים! מלח מים מלח מים . מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים . מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים . מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים .

הצילו! דבורה!

דבורה!

מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים אבאלה! מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים מלח מים מלח מים אמאלה! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. סבתאלה! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים.

לא! תעזרו לי! אסור לי לזוז!

הצילו!

מלח מים מלח, מים מלח מים לא לזוז! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים היא עושה בזזזז... מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים יש פה מלא דבורים! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים שלא יעקצו! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח הצילו!!!!!11 מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים!

שיט! כמה דבורים!

מלח מים

מלח מים מלח, מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים לאאאאא! מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח למה! מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים אני אלרגית לדבורים! מלח מיםמלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים מלח מים מלח מים הצילו! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים.

מה אתה מפחד, זה כולה דבור... הצילו, היא עפה אלי! מלח מים...

ההצדקה הפסיכולוגית של פחד מדבורים

ההצדקה הפסיכולוגית של פחד מדבורים היא... אמאלה! דבורה... אוקיי להירגע... מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים אבאלה! מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים מלח מים אאאאאאאאאה! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים למה אני? מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים!!!!!!11

הצילו דבורה!

מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים! מלח מים!. מלח מים מלח מלח מים! מלח מים מלח מים! מלח מים מלח מים! מלח מים! מלח מים. מלח? מים! מים מלח, מלח מים!, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים!

ראו גם

קישורים חיצוניים