ישבן

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
"תספיק לשבת על התחת כל היום ולך לעבוד!"
~ אלוהים על ישבן

יַשְׁבָן הוא כינוי מקובל בעולם הישיבות (הן החרדי והן הציוני דתי) לצעיר בשנים הראשונות אחרי חתונתו, אשר מקדיש חלק ניכר מיומו ללימוד תורה בישיבה או בכולל.

קבוצת יס יס גרופ היא קבוצה חשאית השומרת על בטחונם של גברים ואונם הגברי. קבוצה זאת החלה דרכה כקבוצת כדורגל בליגה ז אולם אז הבינה ש ז הוא מה שמוליך אותה באמת והחלה לפעול במישורים נוספים כגון הפצה שיווק וצריכה של מוצרי פנאי גבריים. את הקבוצה מנהלים שלל מנהלים מרקעים שונים וסטיות שונות המייצגים קהל שנוי במחלוקת. ביניהם ניתן למצוא את ש- ש ידוע בהפצת תמונות חסרות ראש. כמו כן ישנו את בעל האי והאא- הידוע בהפצת קולות ייחודיים את הההשראה קיבל מערוץ דיסקברי בתוכנית פריון וזוגיות של טיגריסים. בנוסף ישנו את בריטי - הידוע בהפצת בחורות גבוהות לבושות מינימלית במותגים העולים לכדי מאות אלפי מטבע כלשהו. כמו כן ישנן הפצות של כלבים סוסים חתולים וחיות אחרות על ידי מתיסיהו. ערוץ ההפצה הראשי שמור לדמות חשאית הנתמכת עי ארגון טרור גברי-זכרי.

מעמד הישבנים

מתקופת חז"ל ואילך נחשב מעמדם של תלמידי חכמים לגבוה במיוחד בחברה היהודית עד שנאמר כי "אפילו ממזר תלמיד חכם וכוהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכוהן גדול עם הארץ" (תלמוד ירושלמי הוריות פ"ג מח ע"ג). בעת החדשה, לומד שהתבלט מנעוריו בחריפות שכלו וזיכרונו ובכוח לימודו כונה "עילוי" ונחשב ל"שידוך" הרצוי ביותר, גם אם משפחתו הייתה ענייה.

לעניין זה ועל מנת להבהיר את המונח ישבן על בוריו יש לציין את מפעלו של הפילוסוף הידוע ארתור איינריס. איינריס המכונה גם בעל האיי והאא החל את דרכו כתלמיד בבית הספר למחוננים וסוטים הנדסאים. כתלמיד הוא הגה את הרעיון שישבנים מלבד היותם קניין פיזי הם גם קניין רוחני. איינריס החל להיות אובססיבי לתגליתו והחל לחקור את התיאוריה שלו על ישבנים ציבוריים. אולם אז גמר בדעתו (דגש על גמר) כי לא פי הטבעת הנקבי הוא הקניין הכי גדול שגבר יכול לשאוף להשיגו אלא פי הנקבה. מכאן הוא תבע את המונח פתחי תפה סעמק . משם מטבעות לשון נוספים פוקדים את חיי החברה הישראלית כיום בזכותו של דוקטור איינריס כמו שימי חמישים שקל בכיס, הנה זה בא, מאמי זה חלום, איזה כיף זה, או אווו אייי , my gosh, משפט ברוסית שנגמר( שוב דגש על השורש ג.מ.ר) מטומטמת וכן מטבעות נוספים.

בישראל

בישראל של ראשית המאה ה-21 מצויים ישבנים הן במגזר החרדי והן בישיבות הציוניות, כאשר בישיבות החרדיות גבוה יותר שיעורם של הישבנים שאינם עובדים כלל לפרנסתם. הבדל נוסף בין שני סוגי הישבנים נוגע לסוגיית חובת השירות בצה"ל. מרבית הישבנים בישיבות הציוניות שירתו שירות פעיל קודם נישואיהם או אחריהם (בדרך כלל קצר מזה של חייל רגיל בשירות סדיר). במגזר החרדי, לעומת זאת, מרבית הישבנים דוחים את שירותם באמצעות הסדר "תורתו אומנותו" ובשלב מאוחר יותר זוכים לפטור מלא.

כמובן שבישראל ישנו מחסור בישבנים בשנים האחרונות משום שלמשה רבינו הידוע גם בתור אלוף העולם בהוקי אקטימל, ידוע לנו על איש בשם תומר חרוב, בעל הישבן החטוב ביותר בארץ ישראל החדשה והישנשנה במעט, ונאמר אמן, סלה.

ראו גם