סינית

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
"זה כמו סינית בשבילי"
~ אלון מזרחי על סינית


"מזה? ג'יבריש?"
~ אלון מזרחי שניות אחרי שאמר את משפטו הקודם


סינית - שפה אסיאתית בעלת מספר ניבים ולכן הייתה נפוצה בתחילה בקרב כלבי ים ופילים. מקורה של הסינית בשבטים עבריים שהגיעו לסין לאחר חורבן ממלכת ישראל.

מקור השפה

שבט אפרים היה שבט הידוע בליקויי הדיבור שלו ובמקום שין נהג לומר סין. נוסף על כך נישואי קרובים גרמו לכך שגם ליקויי שמיעה היו מרובים בקרב בני השבט. עם חורבן ממלכת ישראל הועברו בני שבט אפרים לצפון בבל, שהלכו לטיול גילו את דרך המשי ורצו לדעת לאן היא מובילה והגיעו לסין. עד מהרה השתלבו בני שבט אפריים בחברה הסינית והגיעו למשרות רמות דרג בחצר הקיסר וגם בחנייה שלו. הסינים דיברו מהר מאוד ובני אפריים שסבלו כאמור מליקויי שמיעה התקשו בהבנת הנאמר ולכן אמרו "אמור סנית" מכאן הגיע שמה של השפה.

ניבי השפה

לסינית שני ניבים עיקריים מנדרינית וקנטונית.

הניב הקנטוני נוצר לאחר ששבט מנשה שגם הוא הוגלה לבבל יצא לשיט מאורגן לבאלי אבל נסחף והגיע לחופי סין. נחלתו המקורית של שבט מנשה הייתה מפוצלת לשני חלקים - קנטונים. הם הציעו את חלוקת סין לקנטונים ולאות תודה על הרעיון המטופש הוחלט לקרוא לשפה על שמם.

הניב המנדריני נוצר על ידי הקיסר בעצמו שרצה ליצור שפה סינית טבעית, פשוטה וזורמת, לצורך כך פקד לסקול כל פושע שנתפס במנדרינות. הפושעים היו מופשטים מבגדיהם ונסקלים את צעקותיהם היו מתעדים שורה של סופרים. זו גם הסיבה שהמילים הראשונות בניב המנדריני הן שמות האיברים שבהם פגעו המנדרינות.

הכתב

"האם האם אך אך ראאעם" - "היי אתה מדבר סינית !!" - "לא, אני רק מכחכך בגרון"

לסינית לא היה כתב וזה לא הפריע לאף אחד כי כולם היו אנאלפאבתים. אבל יום אחד קיבל קיסר סין מכתב ורצה לענות לשולח' לכן פנה למורי בתי הספר שנחשבו האנשים המלומדים ביותר בסין. הצרה הייתה שהמורים העבירו את רוב זמנם במשחק איקס מיקס דריקס ובשל מחסור בנייר היו כותבים שוב ושוב על אותו נייר. המורים שבעצמם לא ידעו לכתוב העתיקו סימנים מדפי משחקי האיקס מיקס דריקס שלהם וכך נוצר הכתב הסיני.

הסבר בקצרה:

汉语一直存在着许多方言,这些汉语方言和現代標準漢語之间有时存在着明显的差异。在地理上,汉语方言的分歧很明显。在说官话的地区,即使相隔几百公里,一般也可以相互理解;然而在其他一些地区,相隔十几公里的当地居民也许已经不能互相理解;甚至有在同一个城市,城南城北居民的语言不能互通的情况。但在同时,多數汉语方言卻沒有成熟的書面體系,故不同地方的人在書面上採用具有文字上的高度统一性的文言和近代白話體系,使用的民族主要是汉族。 目录

方言的形成跟移民以及种族融合有很大的关系。实际上,当代所有汉语方言,都受到古中原汉语的巨大影响,这正是语音迥异甚至互相不能通话的中国各种方言统一称为汉语的缘故。实际上,各种汉语方言的语法规则也高度相似。中国汉族地区也存在一些受近代中原语言影响较小而使古汉语特点保存较为完整的地区,比如注重传承的客家人群体的客家话较好地保存了唐代的中原汉音。

ראו גם