עזרה:לכתיבת סימנים יפים

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

קוראים יקרים ברוכים הבאים למדריך לכתיבת סימנים יפים,בו תילמדו איך להקליד סימנים יפים.

כדי לכתוב סימן כלשהו ליחצו קודם כל על Alt+Shift- בכדי שהכתב ישתנה לאנגלית.
אח"כ ליחצו על מקש הAlt שנית ואל תעזבו אותו עד לכתיבת הסימן.
בעת לחיצה על מקש הAlt ליחצו על מקש ה-0 ואז "תחרבשו" שלושה מספרים לאחר שני הפעולות הללו.

זיכרו: שלושה מספרים שאתם תיבחרו+Alt Shift+Alt+0

מילון הסימנים החלקי(199-160)

 • 0+160= =ריק
 • 0+161=¡
 • 0+162= ¢
 • 0+163= £
 • 0+164= ¤
 • 0+165= ¥
 • 0+166= ¦
 • 0+167= §
 • 0+168= ¨
 • 0+169= ©
 • 0+170= ª
 • 0+171= «
 • 0+172= ¬
 • 0+174= ®
 • 0+175= ¯
 • 0+176= °
 • 0+177= ±
 • 0+188= ¼
 • 0+189= ½
 • 0+190= ¾
 • 0+191= ¿
 • 0+192= À
 • 0+193= Á
 • 0+194= Â
 • 0+195= Ã
 • 0+196= Ä
 • 0+197= Å
 • 0+198= Æ
 • 0+199= Ç

הבהרה: יש ללחוץ על מקש הAlt בעת הקלדת הסימנים,כאשר הכתב אמור להיות משמאל לימין ז"א בכתב אנגלי.