ספר נתניהו

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
ShabtayTzvi.JPG הערה: קדוש

ערך זה הינו ערך קדוש! נא לא-

בזמן קריאתו.
כמו כן, מומלץ לא לאכול שישליק במשך 24 שעות מתום קריאתו.


פרק א

1. ויהי איש אחד מסיביר ושמו פלפאלאל ולו אישה אהובה ושמה מיכל: 2. ומיכל הרה ולה בן אחד ברחמה וילכו פלאפאלאל ומיכל אל מוסקבה: 3. ויתנפל עליהם דב גדול ויתקוף את מיכל: ויאמר פלאפאלאל ה' ה', אנכי עבדך ונתת בידי כוח להעיף את הדוב עד עזה אשר בנפאל ואתן אחד מילדי לך לשרתך: 4. ויאמר ה' לא ולא כי עזה בכנען היא ולא בנפאל: 5. ויאמר פלאפאל אם כן תן לי כוח להעיף הדוב לאלף עזעזאלים ולא יהרוג את מיכל: 6. ויאמר ה' לא ולא כי יש רק עזעזאל אחד: 7. ויאמר פלאפאלאל מה זאת אנחנו עושים כי הדוב טורף לי את מיכל: 8. ויאמר ה' אתן לך כוח להעיף את הדב ליפן: 9. ויאמר פלאפאלאל עשינו עסק ויעף את הדוב עד יפן ומיכל חיה: 10. ומיכל עומדת ללדת ויאמר ה' זכור את הבטחתך ותתן לי ילדך: 11. ויאמר פלאפאלאל מה זאת עשיתי כי אתן את בני יחידי: 12,13. ויאמר לא לא אתן: ויאמר ה' אל חנון ורחום אני, ואתן לך שני בנים האחד יקרא ביבי והשני שמו יקרא על ידך: 14,15. ויאמר עשינו עסק: ויולדו שני הבנים ולראשון קרא שישליקאל ולשני ביבי: 16. ויאמר איך זה אתן בני אהובי לאחר והוא יפה וטוב ושישליקאל שמן ומכוער: 17. ויחלף ביניהם ויתן לה' את שישליקאל ויאמר זה ביבי: 18. ויאמר אל פלאפאלאל אתן לך ילדך ותתן לי אותו כאשר יהיה בן 13 שנים: 19,20. ויאמר פלאפאלאל סבבה: ויגדל שישליקאל בתור ביבי וביבי בתור שישליקאל: 21. ובהיותם בני 7 שנים לקחם פלאפאלאל למערה ליד העיר נתניהו ואמר להם אתה שישליקאל אינך שישליק ואתה ביבי אינך ביבי: 22,23. וישנה את שמם ויהיו שמותיהם כמקדם: ובהיותם בני 13 שנים לקח אותם שוב למערה ליד העיר נתניהו ואמר להם: 24. שיליק אתה שוב ביבי וביבי אתה שוב שישליק: 25. ויהיה המכוער הבכור ביבי והצעיר היפה שישליק: 26. ובפתח המערה אמר ה' לפאפאלאל תן לי את ביבי עכשיו: 27. ויתן לו את ביבי הבכור המכוער: 28. ויקרא לו ה' ביבי איש נתניהו כי כאן לקחתיך מבית אביך:


פרק ב

1. וימת שישליק כי פגעו הטופי הקשיח והוא בן 13 שנים במותו והוא חוגג בעת הזאת את בר מצוותו:2. ויסעו פלפאלאל ומיכל נפאלה לאחוזת בית ראשונים: 3. ויפגשו שם את רבקה מיכאלי וימותו: 4. ויאמר ה' אל ביבי איש נתניהו קום לך מארץ מולדתך סיביר אל ארץ קפריסין אשר אראך: 5. ויקם ביבי וישחה קפריסינה ותתחבב עליו קפריסין וישאר שם שבועיים: 6. וישתזף ביבי על החוף ויזמין קוקטייל אפקט הפחד, הוא קוקטייל ג' יפית: 7. וישם ה' בקוקטייל קיא מאיה ישעיהו וישם קיבות משומשות של מאיה ישעהיו וישם כתבי בני גורן ופרוות גרביל כי רצה לבחון את ביבי נביאו: 8. וישתה ביבי הקוקטייל ויאנח ויאמר מממ... טעם יטבתה: 9. וישחה ביבי את הים הגדול עד כנען כי ה' נתנו כוח ונתנו כוח גם המשקה: 10. ויחכה ביבי 40 ימים ו40 לילות כי תור גדול במחסומים ולפיו אין אוכל ולגרונו אין מים ולאוזניו אין צמרונים: 11. ויאמר אלללללללללייייי מה זאת עשית לי כי שמתי במחסומי המוות: 12. וישמע ה' ויזרז המחסומים ותפרץ הדרך לאידיוטי פרי: 13. וירכוש בשמים ושוקולדים ויינות טובים לרוב: 14. וינזוף בו ה' מה זאת אתה עושה כי אין זו דרך הג'די: 15. ויאמר ביבי מה עשיתי ובמה חטאתי וישב ה' פניו לא הבאתי לי שוקולד או יין או בושם: 16. ויקרב ביבי לה' יין ושוקולד ובשמים לרוב ויצא לדרכו ועל חמורו 5 כיכר קוקאין 12 כיכר כסף ותריסר גולות: 17. וילך ירושלמה ויקרב שערי העיר ויראה כרזה ויקרא: 18. ותוכן הכרזה כי יריד יש בעיר וילך ליריד ויקנה שער סבתא ופופקורן לרוב: 19. ותצרח הסבתא מה זאת את שערי אתה לוקח: 20. ויתנצל ביבי ויאכל בכל זאת שערה כי שילם זה מכבר וכי איננו פראייר: 21. וילך גן החיות התנ"כי: וירקוד הורה בגן החיות ויזעקו הקופים ויקראו לפילים: 22. ויפחידו הזברות וירמסו הגרבילים: 23. ויראו הגרבילים את ההורה ויעלו השטן עודד מנשה באוב ויזדעזע השטן:24. ויעלה קול זעקתם המיימה והם נתונים בכלובים ואינם יכולים להמלט: 25. ויקראו שוטר שוטר ובואו השוטרים ויתעלפו: 26. ויקומו השוטרים ותעלפו שנית כי לא הפסיק לרקוד: 27. ויקראו מעריצי הראל סקעת כי חסרי טעם הם ולא ימותו למראה ההורה ואם ימותו טוב שכך: 28. ויעצרוהו מעריצי סקעת וישליכהו לכלא וימותו כל תושבי הכלא כי לא הפסיק לרקוד: 29. וישמח ה' כי מת השטן מנשה ומתו החוטאים שוכני הכלא: 30. וימשך ביבי לרקוד: 31. ויחר אף ה' ויאמר מתו הפושעים ומה זאת עשיתי כי תמשיך לרקוד: 32. וימשך לרקוד כי לא שמע:

פרק ג

1.ויקחוהו סוהריו של ביבי למשפט בתל האביב ויברח ביבי:2.ויקראוהו בני סלע:3.ויחלף ביבי מכנסיו כי יצאו הם מהאופנה ותיראהו אישה:4.ויאנוס ביבי נשים כי המבוכה ירדה עליו כי ראתה אותו אישה בתחתוניו:5.ותרדוף המשטרה אחרי ביבי ויראו אותו רץ על אופניים מאחורה:6.וירדפו המשטרה אחרי ביבי 40 יום ו40 לילה:7.ויתפסוהו יחשבו איכן לשימו כי בתי הסוהר מלאים בחלאת המין האנושי ומפיקי ג.יפית הם שליחי השטן:8.וישימהו בכנסת ישראל כי מלאה היא בצדיקים ויקוו כי ילמד:9.וירקוד הורתו הזדונית ויהפכו הצדיקים לרשעים: 10. וימררו שליחי השטן חיי עם ישראל: 11. ויזעקו העשוקים אלללללללליי אלללללליי מה זאת עשינו ושלחת לנו רקדני הורה סיבריים: 12. ויזעקו רקדני ההורה איננו סיבריים ומה זאת אתה מחשיב יצור נחות כזה לרקדן: 13. ויעלב ביבי ויאמר אוכיח לכם כי הנני רקדן מחנן: 14. ובעת הזאת הגרבילים שולטים בארץ ויזממו להשמיד את העולם ויאמרו נחפור בור גדול ואל ליבת הארץ נגיע ונפוצצה ונשמיד הארץ והעולם: 15. ויחפרו הגרבילים מעבר הירדן ויפסיקו כי נתקלו בהמון גושי מלח: 16. ויקראו המקום ים המלח כי מלח שם לרוב:

פרק ד

1. ותאמר רוני סופרסטאר לקפטן ג'ק הנני כאן: 2. ויאמר קפטן ג'ק הנה ביבי והוא רוקד ריקודו המחנן ובני ישראל הומים ממבוכה: 3. ותבלע רוני את ביבי ויבוא השלום על הארץ ויהופיע יורם הגאון במועדון הבארבי:

הקודם:
שודדי הקריביים
ספרי התנ"ך
2020
הבא:
משחקי הכס