ציקלופ

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
ציקלופ מערות מצוי

ערך זה מועמד לפרס הקצרמר הארוך ביותר | ערך זה נקרא על ידי שמעון פרס (ויי נט התרע"ד)


ציקלופ - או בעברית חד עין (מיידיש: צי קלופפען) הוא יצור, יש אומרים חייזר, בעל עין אחת – ולכן מפחיד במיוחד. מיזפ האיןציקלופדיה הוקם במיוחד על מנת להזים את קיומו, ובכך להותירו כסוד הידוע רק למתי מעט - הנקראים עורפים.

הערה: בתרבות הציקלופית חל איסור חמור על השימוש באות פה סופית (אשר באה אחרי האות עי"ן, ובגימטריה ערכה עי"ן - מילה רגישה אצל הציקלופים חדי העין). לעומת זאת השיפוש באות פ"ה הלא סוףית, אהובה עליהם בפיוחד, והפ משתמשיפ בו ביחוד בחורפ כשקשה להגיד פילים שמסתיימות במ"פ סוףית
משום כך, בערכים אשר יתכן שציקלופים יקראו, נוהגים שלא לרשום את המילה ציקלוף, אלא ציקלופ, בפה לא סופית.

"הוא מנקר לי את העין!"
~ איש אחד לאמא של צ'אק נוריס בעת משחק מונופול
"תפסיק להציק לו פה!"
~ אמא של צ'אק נוריס לצ'אק נוריס, כשחבר של צ'אק נוריס, איש אחד, התחיל לבכות
"אז תתני לי שניצל"
~ צ'אק נוריס לאמא שלו, בתפנית מעניינת של הסיפור
"אין! ציקלופ, אין!"
~ אמא של צ'אק נוריס עונה לאיש אחד בטעות, והשאר היסטמינים


דת ותרבות הציקלופים

הציקלופים כיום וחייהם הערכיים

הציקלופים מאוחדים בארגון גג הנקרא האיןציקלופדיה שמשמעותו בשפה הציקלופית (לציקלופים שתי לשונות אך שפה אחת בפיהם) 'איחוד הציקלופים'.

הציקלופים ידועים בדיבורם הקצר והענייני, וחייהם הערכיים.
משום כך ספר תולדות חייהם הקרוי 'ספר האנציקלופדיה' על שם הארגון, מלא ערכים, וכולם קצרים וענייניים.

במהלך ההיסטוריה היו ציקלופים רבים שנפלו בשבי, בזמן שעצמו עין לרגע. מכאן המשנה המפורסמת (כפה אדומה, דף ף"ה עמוד ג' - מהדורת אלבק, דףוס וילנא):

"אֵין פוֹדִין אֵת הַצִּיקְלוֹפִּין אֱלָא בִּכְדֵי דְּמֵיהֶן. אָמַר רַבּי עֵינִי: וְסִמָּנָך אי"ן ציקל"ו פדי"ה."

מות וקבורה ציקלופית

מערות קבורה רבות במזרח התיכון מיוחסים לציקלופים, ולהם שיטת קבורה ייחודית, כאשר את גווית הציקלופ היו מניחים בארון הקרוי ציקלופג למשך שנה. מקץ שנה היו מעבירים את העצמות בבלנדר מתוצרת גרמניה ("ציקלון"), בתהליך שנקרא "א-רוורזיבלי", ואת אבקת העצמות מצרפים לבור בתהליך שנקרא: "נאסף אל אבותיו". באופן זה, היו בטוחים ללא ספק שהנפטר אכן מת, ואצל הציקלופים מעולם לא היו מקרים מסמרי שיער, של קבורת ציקלופים חיים, בטעות, ולאחר ימים אחדים גילוי סימנים שהציקלופ התעורר וניסה לצאת מקברו.

אמונת הציקלופים

דת הציקלופים קשורה באמונה באל בעל - הנקרא כך כי הוא בעל עין אחת. אויביהם מאמינים באל בעעל, שהוא בעל שתי עיינים. יש גם ציקלופים אתאיסטים המאמינים באל, שהוא ללא עין כלל. הציקלופים, הבוקעים מן הביצה, בתהליך הנקרא 'בצים קלופים', יוצאים בגיל שלשה עשר שבועות, בהגיעם לגודלם הבוגר (שלשה עשר מטר בממוצע), למסע ימי, באוניות עשויות מאגוזים קלופים. המסע נקרא: צי קלוף.

באחד ממסעות אלו בתקופה הפוסט היסטורית, נתקלו הבוגרים בסופת ציקלון. איתם היה איש עברי ושמו יוננה וי, שטען שבשלו הסער הזה. הוא התעקש שיזרקו אותו למים, והסביר להם שאמונתם באלילים קלוקלת. כשנפל למים, יצא מובי דיק ובלע אותו. מיד חזרו בתשובה והבינו שהוא ציקלופדיק. את הסיפור תיעדו בספרם הידוע ספר הצדיקלופדיה המוקרא פעם בשנה ביום הזיכרון - הוא יום הכיפור היהודי. ליהודים נשתמרה גרסה דומה, והיא נמצאת בתנ"ך בספר 'יונה', הנקרא כך בגלל היונה שפרחה מהתיבה של הציקלופים ומצאה ענף של זית, שנשאר מסערת הציקלון. הסיפור נמצא אצל היהודים בשיבושים קלים, לדוגמה אין אזכור של כסא הנוח, עליו נחה היונה עם העלה של זית, או של שלום, שישב באותה עת על הכסא נח. שלום זה, בכור הציקלופים, לא ידע לחתום את שמו, וכשהגישו לו את הטופס לצירופו לספר בראשית, השאיר את השורה: "שם:..." בטופס, ריקה.

הראשון בתקופה המודרנית שחקר את הציקלופים וההקשר שלהם ליהודים ולישראל היה שבתאי צבי שלתקופה קצרה אפ שינה את שמו לשבתאי צביקלופ עקב הערכתו הרבה את תרבותם ודרכם. היתה בשם זה גם קריצה ל... בעצם, אולי לא. הנשיא בן-צבי, שאף הוא קרא לעצמו בן-צביקלופ במכתבים פרטיים, כפי שנתגלה בארכיונו רק לאחרונה, האמין שהם צאצאי שבט נפתלי או זבולון, מהסרט: "השבטים". היה בכוונתו להביאם ארצה, אך מכיוון שלא הצליח ללמוד את שפתם כראוי (כאמור יש להם רק שפה אחת אבל שתי לשונות בפיהם) השליח הישראלי החשאי שאל: תרצו קףה?.

היתה זו תקרית דיףלומטית רחבת היקפ שהסתיימה במלחמת העצמאות, בףלישת ארצות ערב, ובטענות על תוקףנות ישראלית, שנמשכות למעשה עד היום. (הציקלופים שותים תה בלבד, תה שמכינים עם שיבּה, בתהליך הנקרא: זכות השיבּה).

ציקלופים בתנ"ך

הציקלופ הראשון המוזכר כבר בתנ"ך היה אבי הבנות, הידועות בכינויין: בנות ציקלופחד. למעשה שמו היה יצחק לא-פחד, אך בעקבות פיקודו על מבצע 'קישוש עצים' וכשלון לא ברור מבחינה היסטורית, הודח אלופ איציק מתףקידו, והחלו לכנותו 'איציק לו-פחד' או בקיצור ציקלופחד.

ציקלופ מפורסם נוסף הקשור אפ הוא בתנ"ך, הוא מגלה התענ"ך הידוע משה דיין, שגילה את התנ"ך בעת שעסק בחפירות, באישור הרבנות, בחבל התענכים. נטען שאיש מלבדו לא היה חד עין מספיק כדי להבחין בתנ"ך שהיה מוסתר מעין רואה. יש הטוענים שעקב סלידתו מ'פ"ה סופית' כאחיו הציקלופים, מעולם לא ראה את חציו השני של הסרט: "הדיברות" (יוטיוב).

מוצא האדם מן הציקלופ

במסעו לאיי גלפגוס, הגה הסופר והמשורר צארלס דאווין, את התורה, הנקראת גם תורת ההתפתחות, ובכך הקדים את משה רבינו ואת שבתאי צבי לקו הגמר, וזכה למקום ראשון. איש זה נודע מאוחר יותר כרבנו יצחק (צ'אק) נרות (נרו יאיר), לפי ממצאים שונים שמאז רק הלכו ואוששו, מוצאה של האנושות כולה היא מאיש אחד. מכיוון שאיש אחד כידוע היה ציקלופ בעצמו (או מומר לציקלופות), נמצאו כל קוראי האיןציקלופדיה מודים בכך שהם צאצאים ישירים מהציקלוף. בדיקות שנעשו על דנ"א אינטרנשיונל מצאו שכתוב כך במפורש גם בתנ"ך (אם מדלגים על כמה מלים, ניתן לשים לב שהתנ"ך מתחיל "בראשית..." ובתחילת ספר שמואל כתוב: "...ויהי איש אחד") - מש"ה (מה שהיה להוכיח).

מתנגדו הגדול של רבנו יצחק נרות (הידוע בכינויו ביידיש: צאָהק נוּרֶעס) הוא רבנו יצחק אמנם (הידוע בכינויו ביידיש: אמנאהן יצחוק?) הסבור שזו תורת הסוד, ואסור לגלות אותה למי שאינו קולט את התדר הנכון. אמנם, רבנו יצחק הוא היחיד שהצליח להתגבר על רבנו נורעס. <!-- אזהרה: אין ליצור בדיחה על כך, זעמם של שני הצדיקים יופנה אליכם --> <!-- אזהרה: וזאת לא בדיחה -->

הסטוריה

גישת 'ציקלופ חד עין'

יש המסבירים שבגלל עינו האחת, הציקלופ מטיב לראות ולכן נקרא גם 'חד עין'.
אחרים טוענים שעקב עינו החסרה, הציקלופ רואה הכל באופן חד מימדי, ולכן:

או שהכל טוב, או שהכל רע, ואין באמצע.

משפט מפורסם זה נכתב באנ-ציקלופדיה העברית, ועקב טעות דפוס במהדורות מאוחרות נרשם "ועין באמצע".
במאות השתם עשרה, השתים עשרים והשתים שלושים למניינם (הערה: ממתי הם מתכנסים למנין, ולאיזו תפילה? הערה: מה פתאום כותבים הערות בתוך סוגריים באמצע הערך?) בקיצור, במאות השתם עשרה והלאה החלו לצייר את הציקלופ עם עין אחת בלבד, באמצע המצח, וזאת בעקבות הטעות המצערת, למרות שלמעשה לציקלופ יש זוג עיניים והם בצדדים, כלומר, כמו העיניים האנושיות הרגילות, והוא רק רואה יותר טוב, ומשום כך כאמור, נקרא: 'חד עין'.

הכחשת הציקלופ

יש גם חוקרים המכחישים את קיומו של הציקלופ, או טוענים שנכחד בעבר הרחוק. הוכחה לכך היא מכף שאין ערך ציקלופ אפילו בויקיפדיה, ובוודאי שלא באין-ציקלופדיה. על מנת להפיץ את דעתם זו הוקמה ה"איןציקלופדיה" ובה מאות ערפים על נושאים אחרים ממש ממש קרובים וקשורים, אך אפ לא ערפ אחד על הציקלופים וחוקריהם.

שואת הציקלופים קרתה במלחמת העריפה השניה, כאשר הערפ 'ציקלופ' נמחק וכל זכר אליו, אפ בערפ איןציקלופדיה:מה איןציקלופדיה איננה נעלם ואיננו עופ (שניצל).

אך כמו עוף הפול היתה להם תקומה, והם שבו למרחב, כמאמר החכם מכל אדם:

"7בַע יִףּוֹל צִיקלוֹפ וַקַפּ". (במשלי איףשהו)

הציקלופים בטבע ובסביבה

הציקלופ אוכל קליףות תףוזים, ובכך מחזק את ראייתו, בריאותו, ואת הריח הנעים והףוב הנודפ ממנו, כשהוא מתעףש.

עולם החי ושמירת הטבע

הציקלופים הם חלק ממערכת איזון עדינה. באלף הקודם (סביבת שנת 1971 - תשל"א) נחשפו סרטים שצולמו ממסעותיו של הד"ר דו ליטל, אשר קודם לכן הוכר רק מספריו של היו לופטינג. בסרטים אלו התברר מראהו של הציקלופ, כדמות חביבה בעלת שתי עיניים, האחת עצומה והשניה מכוסה ברטיה. התברר גם שהציקלופ הוא יצור מלומד, מבין דבר, עוזרו האישי של מפקד צוללת, ותצפיתן, המסוגל גם לראות את העתיד. קולו הנעים והמיוחד סייע לילדים רבים לעבור את החופש הגדול, ולימד אותם את אהבת הטבע ואחריות סביבתית.

נקבת הציקלופ - הציקלופדית והציקלופדיה

ציקלופיה (ציקלופ ממין נקבה, עממי: ציקלופדיה) - נראית כאן מוסתרת על ידי ציקלופ בעל ארבע עיניים, שנראה כאן כשהוא מְנַחֵם בטקס ניחום אבלים בְּגִין אסון. ציקי עצמה הוסתרה בגין טעמים בטחוניים. בגין חיוכו המנחם, ארבעת עיניו החדות, ושיניו הלבנות, הגיע ציקלופ זה אפ לתפקיד ראש הממשלה
ציקלופ מפורסם וגיבור, אהוב על לב כל (אם מעלימים עין ממלחמת יום הדין)

נקבת הציקלופ היא קטנת קומה ובעלת כנפיים זוהרות. באופן מסורתי בספרות היא נקראת ציקלופיה, או בקיצור פיה.
תמונות רבות של ציקלופיות צוירו בעת העתיקה וכיום גם צולמו, דבר המוכיח את קיומן.

במאה המאה למניינם למניינם, החלו גם לרשום בספרי הקבלה: עין-ציקלופ דיה, והכוונה היתה לכך שלציקלופ מסוג נקבה מספיק ודי לה בעין האחת. גם כאן חלה טעות בהעתקה, ונרשם אין-ציקלופ דיה. לפני כמאה שניות, היו חוקרים, אשר ההסטוריה המעוותת של הציקלופ לא היתה ידועה להם, ואשר סברו שזהו עיוות של דברי הזבנית במרכול:

"מצטערת, אין ציקלופ דיאט".

וכך האינציקלופדיוט קיבל את שמו.

אגב, כיום, החל מעוד כמאה שניות, אינציקלופדיוט הוא שמו של האדיוט שכותב באיןציקלופדיה.

מסורות

הציקלופ שניצל

בשלהי ימי הביניים המוקדמים, איש אחד הלך הלך הלך. הציקלופים חטפו אותו וגידלו אותו כאחד מהם. כשבגר ירש את חנות הפיצוחים של אביו חוטפו, וקרא לו: מלך הציקלופים. הוא היה גאה בכך שהוא מוכר פיצוחים בלבד, ולא כל מזון אחר. האב והאם הזקנים והצדיקים של איש אחד בכו לילה לילה, והזילו דמעות דמעות. אך יום אחד - על הקורות ביום זה מסופר בתחילת ספר בראשית, בקיצור נמרץ כאופייני לתנ"ך, בפסוק: (תחילת פרשת בראשית) "וַיְּהִי עֶרֶב וַיְּהִי בֹקֶר - יוֹם אֶחָד..."

אם כן, יום אחד, החליטו לשכור בלש שיפצח את החידה. החידה היתה: "לאן נעלם בנם". במקום זאת, הבלש החליט לבדוק לאן נעלם איש אחד. התברר שזו היתה חידה קשה לפיצוח, כי איש אחד יכול להיות כל אחד. אבל יום אחד, הבלש הגיע לחנות 'מלך הציקלופים' וראה שם איש אחד. תוך כדי פיצוח הפיצוחים, קריאת השלט וההתבוננות במוכר, שהיה נראה ממש כמו איש אחד, החלו לעלות מחשבות במוחו. היה זה ארוע יוצא דופן, והבלש חש לפתע רעב. יש לך אולי שניצל? שאל. איש אחד היכה בכוח רב על השולחן. "מה פתאום?!" בום!! "שניצל?!"

סיפור זה הפך לקלאסיקה ובגרסאות שונות, בדרך כלל עם איורים, נמכר במגזר החרדלי. לעתים נקרא הילד שניצל. ולפעמים גם הילד שניצל עם חרדל.

בלהם הרשה

כבר בתנ"ך היה ציקלופ אחד מסוג זה ושמו בלעם הרשע.
בנאומו המפורסם "נאום הגבר שתום העין", הנאום האנטישמי הראשון, דיבר בציניות על היהודים אך הובן לא נכון, והנאום הפך לתפילה הראשונה של היהודים הנאמרת עם שחר. במקור, נאומו נאמר בציניות, עם מחראות:

מה "טובו" אהליך יעקב

אך בתפילה היהודית המחראות הושמטו:

מה טובו אהליך יעקב!!

בלהם הצדיקלופ צולם לאחרונה ותמונתו הועלתה למרשתת, כאן.

בשנת התשע"ה (2015), קבוצת גברים מראשי התנועה לזכויות האשה, ופורום "ציידי נשים" - הקבוצה להעצמת הצד הנשי של הגבריות, כתבו מאמר ובו הסבירו שמדובר בנאום על גבר סתום, וששם משפחתו הרשע מגיע מרוסית "The Russia" - שמשמעותו 'הרוסי', ולמלך הרוסי היו קוראים צר - כמאמר הכתוב "איש צר ואויב, המן הרע הזה", למרות שלא היה צר בכלל, להיפך, הוא היה שמן מאוד, כמו שכתוב: 'איש אחד שמן שמן עמד והישקה גינה. שאלו אותו: אתה משקה? והוא ענה: לא, אני סתם מחכה לילד.'

יש לציין כי סיפור זה על "איש אחד שמן שמן..." , שנודע מאוחר יותר כסיפור 'הציקלופ שניצל' הוא המקורי כפי שנתגלה בגניזת קהיר. הסיפור שובש והפך לסיפורים המפורסמים על 'השניצל שהשקה', סדרת ספרי 'לא אני' ('לא אני סתם שמן', 'לא, אני מאכל', 'לא, אני לא', 'לא, מה פתאום בום שניצל' ודומיהם) וקובץ סיפורי איש אחד. (תנ"ך, השמטות 7-32, ובמהדורת בובער של הילד שניצל ברלין תק"צ לפ"ק) ור' בהרחבה.

ציקלופים בני זמננו

  • ציקלופ מפורסם בן זמננו הוא משה דיין. משום כך כתוב עליו כל כך הרבה באיןציקלופדיה.
  • ראיון מפורסם עם אחד מאחרוני הציקלופים בשם מייק בזובסקי התקיים בסוף המאה העשרים בסרט מפלצות בע"מ. או שזה היה אנשים בשחור?
    ברגע שתגמרו לקרוא את המשפט הזה תשכחו אותו.
  • הציקלופים נכחדו מן העולם בעקבות תאוותם - שכן היו ידועים כרודפי שמלות (ע"ע משה דיין).
    כאשר קרצו לנערה תוך כדי חציית הכביש היו נדרסים.
  • הציקלופ האחרון שנצפה בטבע, היה בשודדי הקריביים 7, ורוב החוקרים סבורים שהוא לא שרד.

שמעון פרס

שמעון פרס אינו ציקלופ, למרות שהוא יודע את כל האל"ף בי"ת, ולמרות שיש הטוענים כי ראייתו איננה חד מימדית.

ציקלופים וףוליטיקה

עד אתמול הציקלופים היו עורכים תחרויות אופניים במסגרת האו"ם (בלע"ז האו"ן) על מנת לעודד את העמותה לעידוד מנהיגות אלימה ארגון ללא מטרות, בשיתוף עם הועדה הלובית-איראנית לזכויות האשה. התחרות נקראה אוןציקלוספידיה - או"ן (מנשול: האונות הנאוחדות) ציקלו (מלשון: אופניים) ספידיה (מלשון: מהירות גבוהה, וגם מלשון חומרים שעוזרים להגיע למהירות הזו)

בעבר קהיליית הציקלופ נהגה לבקר בכנסת, והתייחסו אליה בכבוד רב. היה נסיון מצד השר יוסף שפרינצק לקרוא לציקלופ קיקלופ, אך בנאום זכור וידוע ענה לו יושב ראש הסיעות המתנגדות לממשלה, וניחם אותו על כך שהצעתו לא התקבלה, אחרת היו קוראים לו יוסף שפרינקק. בגין כך החליפ את שמו למנחם, והיה מרבה למשוך בעניבתו, כסמל לכך ששימוש ביותר מדי קופ"ים בדיבור - גורם לחנק.

מאז המהפכה הפרסית, בה השתלט חומייני (סוג של חיפושית העפה בקווים ישרים ונתקלת בקירות בעוצמה רבה) על איראן בשנות השבעים, היו שמועות שהציקלופים מפתחים אטומים על מנת לייצר פצצת איראן. בשנת ה'תשע"ב למינינינו ביבי נתניהו ראש המממשלה הופיע באו"ם עם ציור של רמברנדט, ובו עיגול שצייר בנו אהרון עם עיפרון סגול, וגם קו אדום, שצייר בנו אלון עם עפרון אדום. (דבר זה הוכחש, ונטען שביבי צייר את הקו בעצמו)
התבוננות מעמיקה בציור מגלה, שהציקלופים כבר ייצרו מספיק אטומים, והם בדרך להשיג פצצת איראן, בקרוב ממש. אך בכירים בצה"ל אמרו שאין מה לדאוג מכיוון שבגימטריה איןציקלופדיה היא גם "אין-דיה-ציקלופ" שמשמעותה כי דרוש יותר מציקלופ אחד כדי לייצר מספיק אטומים שיספיקו לפצצת איראן משמעותית.

השמאל הישראלי החילוני והנאור טען שכל העיסוק סביב מלחמות כביכול, אויבים כביכול, ופצצות איראן הן ניקור עיניים, ונסיון לזרות חול ולהסית את דעת הקהל מהעיקר, והוא: הקוטג'. הציקלופים שנמנעים מלאכול מוצרי חלב, כי הם גורמים להסתיידות השן הבודדת והגדולה הבולטת מפיהם, החליטו שףוליטיקה אינה מעניינת אותם יותר, והם עברו, מאתמול, לעסוק בבישול טבעוני, זאת בעקבות גילוי הגז הטבעוני לחופי מדינת לבנון ורשות החמס.

מאז אתמול (נכון להיום) הציקלופים עזבו את הףוליטיקה, ובעקבות זאת, גם הספר על תולדותיהם ה'איןציקלופדיה' הוא איןףוליטי, וללא נטיות.

ראו גם

עקב אינו האחת, הציקלופ רואה רק דבר אחד. הוא בוודאי אינו "רואה גם..."

לעומת זאת אנשים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז רואים דברים רבים בו זמנית. משום כך, משרד הבריאות הציע למקרה שיש בעיית קשב וריכוז לתת תרופה ההופכת את האדם לציקלפדיוט. אפשרות נוספת היא לעבור ניתוח לניקור עין אחת, שיכריח את הפעיל-יתר להתרכז בדבר אחד בלבד לאורך זמן. ארגון הרופאים בעלי בעיית הקשב והריכוז סברו שהוראות משרד הבריאות ניתנו "למקרה שלרופאים יש בעיית קשב וריכוז" ומכיוון שבמקרה אכן היתה להם בעיה, החלו להףיץ את התרופה, ואפ לנקר את עיני התלמידים בבתי הספר, כך שכיום אוכלוסיית האנשים דמויי-ציקלופים ("מצתקלפים" - מומרים לציקלוּפ) הגיעה ליותר מ-50% באוכלוסיה הכללית, ובקרב גני הילדים קרובה יותר ל-100%.

היו שהתנגדו למדיניות זו, אך בטרם הספיקו להגיב, צוקלפו, ואינם מסוגלים להתיק את מבטם מתכניות הטלוויזיה בערוץ הקניות, להם נחשףו במקרה, בעת הניתוח. נגן הגיטרה איציק קלפטר כתב שיר מחאה על התופעה, אך השיר נתקבל כפתיח לתכנית סטנד-אף בערוץ 2, ורק פרשני הסרטים בעיתונות הכתובה טענו בחמיצות מה, שמדובר בשיר על אהבה נכזבת.

קראו בנוסף

ריד מור