קציצה

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

קציצה היא דבר דוחה.

מקורות

קציצה היא דבר דוחה.

קציצה- זה דוחה

טעם הקציצה

הוא דוחה.


מסעה של קציצה

הקציצה (שהיא דבר דוחה וכד.) היא דבר דוחה.

לעומת זאת, קציצות כתומות ידועות כלא טעימות בעליל (אפילו יותר מהרגילות), ואפילו די קציצתיות. לדוגמא הביטוי: "חתיכת קציצה רצינית", לא מתייחס לטעם של הנדון, אלא לאופיו הקציצתי.

דוגמאות להתנהגות קציצתית אפשר למצוא בחורים שכוחי אל, בעיקר בסביבות פתח תקווה

ויאמר אלוהים לקציצה

"את מה זה דוחה יא כונפה מזדיינת"
~ אלוהים על קציצה


מה דוחה?

קציצה

למה קציצה זה דוחה?

כי זה דוחה


ביבליוגרפיה

"קציצה: עינוי גסטרונומי או אימה שמימית?" מאת דן בן נווה יעקב משה. "מאכלים עם ניחוח של קציצות" מאת ההוא שחושב ת'צמו סיני.


לקריאה נוספת

קציצה זה דוחה


קציצה זה דוחה

קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה קציצה זה דוחה