תסמונת מה עשיתי?

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

תסמונת "מה עשיתי?" הינה תסמונת נפוצה מאוד בעיקר בקרב תלמידים הנגזרת, כנראה, מאי מודעות עצמית, בורות ונסיונות תמימות לא מוצלחים.

השלכות התסמונת

האנשים שלוקים בתסמונת מזוהים על ידי כך שלאחר שעשו משהו לא לאורו של מישהו עם סמכות עליונה אשר אחראי עליהם, הוא קורא בשמם (לסמן כעס) או שכועסים עליו בצורה אחרת כלשהי, ואז הלוקה בתסמונת עונה "אבל מה עשיתי?" בטון של תמימות. ההגיה של המילים זהה גם היא בין כל האנשים הלוקים בתסמונת: הם אומרים את הכל בקול בכייני ויחסית טיפשי, והם מאריכים את ה'תי' שבסוף לשם הדגשה. חולי התסמונת טוענים כי לא עשו כלום במקרה וכן עשו, למרות שיודעים בוודאות כי הם עשו משהו. כאשר אומרים למישהו שלוקה בתסמונת הזו, הוא מבליג על כך וממשיך לעשות את המעשים. חשוב מאוד לציין, כי לאנשים אלו אין אפשרות לשלוט בתסמונת לאחר שנדבקו בה - זוהי למעשה אחת מהשלכות התסמונת.

הבעות "מה עשיתי?"

חשוב לציין כי לאנשים אלו יש חיוך מיוחד שהם פתחו במהלך האבולוציה, והוא בא על ידי ביטוי כאשר הם עושים את מעשיהם. נוסף לזאת, הם למדו להראות תמימים במיוחד ולהסיר מפניהם את החיוך במהירות מדהימה ומרשימה במיוחד. עוד חשוב לציין כי כאשר הם נראים תמימים, אף אחד לא מאמין להם כיוון שכולם מכירים תסמונת זו, בדרך כלל מהאנשים הסובבים אותם, אך לאנשים אשר לוקים בתסמונת אין אפשרות להבין, מכיוון שכפי שצויין קודם, הם קשי קליטה וחסרי הבנה.

הסימנים הנוספים שבאים עם התסמונת

 • היפראקטיביות.
 • חוסר קשב.
 • ציונים גרועים.
 • חוסר קליטה קשה במיוחד.
 • אי הבנה (גם הבנת הנשמע וגם הבנת הנקרא).
 • עצלנות.
 • הבלגה ("מחפפים").
 • חוסר רצינות.
 • שיכחה.
 • טמטום.

דוגמאות מחיי היום יום

 1. תגובה למורה אשר מעיר על דיבור במהלך שיעור: "אבל מה עשיתייייייייי? "
 2. תגובה למורה אשר מעיר על השלכת חפצים במהלך שיעור: "אבל מה עשיתייייייייי? "
 3. תגובה למורה אשר מעיר על יציאה מהכתה במהלך שיעור: "אבל מה עשיתיייייייייייייייייי? "
 4. תגובה למורה אשר מעיר על עיסוק בפלאפון במהלך שיעור: "אבל מה עשיתייייייייי? "
 5. תגובה למורה אשר מעיר על אכילה/שתיה במהלך שיעור: "אבל מה, מה מהההההההההההה עשיתי? (קיפול מצח)"
 6. תגובה למורה אשר מעיר על אלימות במהלך שיעור: "זה הוא התחיל, מה מה עשיתי? "
 7. תגובה למורה אשר מעיר על השלכת גללים על ילדים: "זה הוא התחיל, מה עשיתי? "