לועזיזם

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

לועזיזם (בלע"ז: לוע"זיות יתר) היא אינפקציה ורבלית נוירולוגית שהמניפסט האימננטי שלה מתרחש בפרסונל האקדמי. הסימפטומים לסיטואציה זו, מורכבים מרפטיציה על טרמינולוגיה מולטי-לינגואלית, לרוב על חשבון הקוהרנטיות של האקספרציה.

כרונולוגיה היסטוריוגרפית

הפריודיזציה של הלועזיזם מתחילה במילניום השני לפנה"ס, באינסטיטוציה הפרה-מודרנית. תהליכי המודרניזציה היוו קטליזטור, והלועזיזם הפך פרוגרסיבי ורדיקלי יותר לאורך התקופה המדיאבלית, ובעיקר לאחר הקונטר-רפורמציה (בעיקר בעקבות קואליציות אתנו-פוליטיות שנוצרו אד הוק בקונפדרציה הפרוסית הסוב טרופית. הפילולוג הראשון שסיפק אינדוקציה פרימורדיאלית למניפסטציה של הלועזיזם בקונסטלציה האקזיסטנציאליסטית שלו, היה הרברט ואכן הלותרני האוונגליסט בשנת 1845. בתזה האוניברסלית שלו על הלועזיזם, מדגיש ואכן את הפן האינדוקרינטיבי של ה פנומן ההיסטורי הזה, וכמובן את האפקט הסיגניפגנטי שלו על הטריטוריאליזציה של הג'נדר.

פרסונליזציה

לועזיזם מופיע בפרקסיס הרבולוציונרי הפוסט-מודרני שלו בשני פופולוס סגמנטיבים: הקהילה האקדמית הגלובלית, בעיקר פרופסורים וסטודנטים נובו-רישים מהמעמד הקפיטליסטי, ובקרב גרפומנים של איןציקלופדיה.

עתיד התופעה

לדידי, על אף שעתיד התופעה לוטה באפלה, יש כאן מחד גיסא התדרדרות להתיוונות גרידא, ברם מאידך - מצביעה התרחשות זו על תסיסה מחשבתית בקרב הנוער. כה לחי!

ראו גם