נחירה

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
"חרררררר"
~ איש שנוחר על נחירות


חררררררררר ברררררררחררררררררררר

חרררררררר בררררררר חרררררררפשששששששששששש חרררררררררר פששששששששש ברררררררררררפששששששששששששש? חחררררררררר חרררררחררררברררר זזזזזזזזזזז חררררררררררר ברררררררררררר חחררררררררררפשששששששש.

חרררררפשששששששש בררררררר פשששששחררררר

חרררררררררר ברררררררררררר פשששששששששבררררררר פשששששששששש פשששששששששששששחרררררררררררבררררררררר ברררר חרררר.

בררררררררר חרררררררררררפשששששששששש

חרררררררררררררררררררררררר חבררררררררררררררר חחחחחחחחררררררררררר בררררררררר חרררברררררפשששששששש חרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר חררר ברררררררררר פששששששששששששששששחרררררררררררררררבררררררררררררררחררררררררררר.

חרררררררררררררררררררררררר פששששששששששששששששששש

חרררררררררררררששששששששששששששש חרררררררררררפייייייייייייייישששששששששששש חווווווווווווווררררררררררר חחחחחחחחחחחחחחחחחחרררררררררררררררררר.