איןציקלופדיה:משתמש רשום

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

משתמש רשוםאנגולית: MishMish Sign up) באיןציקלופדיה הוא כל משתמש שסוגו מוגדר כרשום. אם סוגו אינו מוגדר כרשום אינו משתמש רשום אלא משתמש רשום שאינו רשום מפאת סוג-לא-מוגדר-כרשום.

מקור השם

כל משתמש רשום נולד בבטן אמו, כל עוד אינו רובוט, וחי, כל עוד אינו רובוט. לפיכך, המשתמש הרשום משתמש בחיים מפני שהוא חי אותם. משתמשים רשומים שהנם רובוטים הם שליחים של בני גורן שמטרתם העיקרית היא לשבש את מוח המפעילים ושם-קודם בפי מפעילי-המערכת הוא "בני-גורנים 4500X". ה"רשום" הינו תוצר של רושם שהשאירו המשתמשים אל מול המפעילים. אם הרושם רע אז המשתמש נקרא בשם-הקוד "משחית 3000K" והוא מסוגל להשמדת העולם והכנת גלידה בטעם תות-בטון.

תפקידי המשתמש הרשום