יהדות רפורמית

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
Kipa.jpg ערך זה שומר מצוות
ערך זה שומר מצוות ואינו נערך בשבת. בעצם זה רפורמים, תערכו חופשי!

יהדות רפורמית היא זרם יהודי מהפכני שהחל בשנת 1890 לספירה, הדוגל בכפירה, הומוסקסואליות, זאופיליה, שפיכות דמים וחיי הוללות לצד מנהגים יהודיים כמו הנחת תפילין, מעילה ושאר ירקות. הגוף המכזי המאגד את קהילות היהדות הרפורמית נקרא "איגוד היהדות הרפורמית" (אה"ה, גם אנשים הרוצים הרג)

עקרונות

היהדות הרפומית מונה כשלושה עקרונות בסיסיים:

  • שום חוק של היהדות אינו רלוונטי או משמעותי.
  • גזענות כלפי כולם.

היסטוריה

תחילת הרפורמיות ביהדות

היהדות הרפורמית החלה כאידיאלוגיה בקבוצה חברתית של 5 קומינסטים סיטנלוגים (סוגדים לשטן) בבית ספר דתי יהודי חרדי בעיר מוסקבה שברוסייה, בתחילת שנות ה- 90 של המאה ה - 19. קבוצה זו, קראה לעצמה א"ה. רבים הניחו כי ראשי התיבות של השם הם למעשה "אנשים הזויים" אך בעצם היה "אוהבי השטן". קבוצת הא"ה מרדפה על ידי ההנהלה אשר צדה אותם בשל מנהגיהם הזאופילים והקיצוניים, אך ידוע כי לא צלחו במלאכה.

מרכז היהדות הרפורמית בגרמניה, הידועה בתור "ארץ הזאופיליה"

על פי הטבעת יומנו של בוריס גודונוב (אחד החברים בקבוצה) ניתן היה לדעת כי נהגו להפיץ את מנהגיהם המוקצנים בכול רחבי רוסיה וכי ברחו מבית הספר בגלל מעשי הציד של ההנהלה. ביחד עם קיום מעשיהם המזוויעים (כגון: שריפת חתולים, הקראה מאסיבית והיפנוטית של בני גורן) נאלצו א"ה לשכור את העורך דין ביל קאוליץ אשר מכר את נשמתו לשטן,אשר גם ידוע במעשי זאופיליה חמורים ביותר. במהלך שיחה שניהלו ביל והקבוצה הכיר בפניהם את העבודה שאם הממשלה תכיר בהם כדת רשמית אף אחד לא יוכל לרדוף אותם. לאחר דיונים רבים, תוכנן ב - 4 ליולי התאבדות המונית של 1700 איש בה נהרגו 2900 איש (ומתוכם 190 אחוז שלא יודעים חשבון) על מנת שראש הממשלה יכיר בהם כדת "היהידות הרפורמית".[1].

יהדות "מעודנת" המבליגה על כול חלק מין החוקים ביהדות. לאחר מכן, מטעמי "פוליטיקלי קורקט" נוספו לסגידת השטן מוטיבים מהעולם היהודי הדתי, כמו הנחת תפילין, לימוד תנ"ך (תקיעת נודים כתומים) וכו'

התייחסות ראשונית במזרח אירופה

רבים ראו לנכון להשמיץ את היהדות הרפורמית, שנוסדה על ידי אנשים פסיכותים צמאי דם שסוגדים לשטן, לכן מעשי פורענות רבים בוצעו בתומכי היהדות הרפורמית. היהדות הרפורמית נאסרה ונגנזה. ברם, חסידיה המשיכו להפיצה כמו מחלות מין בכול מזרח אירופה. למרבה הפלא, הרעיון תפס שם חזק ואנשים החלו להצטרף לעדת המאמנים בהמוניהם, ואף הוקם מרכז ייחודי ללימודי יהדות רפורמית. כבר בשנת 1910 מנתה התנועה הרפורמית 1500 איש.

רבים הגדירו את התקופה הזו לתור הזהב של היהדות הרפורמית ושל האיידס, גם.

משנות העשרים עד היום

כבר ב - 1920 החלה הידרדרות קשה במספר המלמדים והמלומדים (ובמחלות המין) הקיימים ביהדות הרפורמית. עם התוודעות העולם לרפואה האלטרנטיבית יהדות נעשתה פחות ופחות "שיקי" וטרנדית לכן נשכחה במרוצת הזמן. אולם, כבר בשנות הארבעים החיו אנשי הניו אייג' את היהדות הרפורמית, ביחד עם שלל מחלות מין שלא היו ידועות למין האנושי (או למין עם חיות).

כיום, על פי הערכתם של מומחים, היהדות הרפורמית נלמדת בסדנאות שונות, חוגים, מדרשות, ניסויים רדיואקטיביים וכיתות לזחילה צורנית.

נוער תל"ם

כיום היהדות הרפורמית מחזיקה תנועת נוער כדי שתחנך את הדור הצעיר לערכים שלה. חברי תנועת הנוער נפגשים פעם בשנה למחנה קיץ כדי לקיים פולחן לשדים מקומיים.


הערות שוליים

  1. בתחילה היו אלה שרצו לקרוא לדת "יהודים האוהבים דם וקיא חתולים". אך מסיבה כלשהי, אנשים מצאו לנכון כי זה שם מרתיע לכן קראו לו יהדות רפורמית.