ספנג'זית

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
Thumbnail.jpg יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך היא: מינון גבוה של הומור בריטי. אבל בכל אופן, הערך הוא חסר ערך עבור איןציקלופדיה. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות בדף זה, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה שלו. יש כאלו שאפילו יקראו את מה שכתבתם.

ספנג'זית היא שפה עתיקת יומין ההומצאה על ידי הפאקצות הקדומות כאשר דיברו אחת עם השניה באייסיקיו.

היסטוריה

מקלדת עתיקה שנמצאה בארץ ספנג'ז

הספג'נזית הומצאה בימי קדם על ידי הפאקאצות הקדומות, כדי להסתיר את כתביהן הקדושים מהכופרים הסובבים אותן, כמובן שלאחר המצאת השפה הפאקצית המודרנית נזנח כליל השימוש בספנג'זית. לאחר הזניחה מהפאקצות התגלתה השפה בקהילות אוהבות ג'ז ברחבי העולם, טוענים שהשם ספנג'זית מגיע מסיפור העם החביב "זמר הג'ז והספנג'ה. במלחמת העולם השניה אומצה השפה על ידי הגרמנים כדי לשמש כקישוט על הטנקים שלהם, לאחר שנה של מלחמה גילה ריכטאר פון ריכסטופנבורג שהשפה יכולה להיות צופן קשה לפיצוח לכן שומשה הספנג'זית כצופן הגרמני הידוע שהיחיד המסוגל לפצח אותו היה ריצ'ארד גיר, גיימר ממוצע ומפצח אגוזים במקצועו.

השפה כיום מדוברת על ידי דיסלקטים ופאקצות ברחבי העולם, למרות שאנשים טוענים שהיא מופיע רק בצ'אטים שבאינטרנט ובאייסיקיו. סיפור המצאת השפה לא ידוע, אך אומרים שהשפה ניתנה לפאקצות הקדומות על ידי, מאיה בוסקיליגועוכה, אלילת המקלדת ה..אההמ..יפיפיה...

האלפבית הספנג'זי

להלן האותיות בספנג'זית:

Aa - האות הראשונה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "שששש", בשימוש על ידי מורות בעיקר.

Bb - האות השניה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "ננננ".

Cc - האות השלישית בספנג'זית, מייצגת את הצליל "בבבב".

Dd - האות הרביעית בספנג'זית, מייצגת את הצליל "גגגג".

Ee - האות החמישית בספנג'זית, מייצגת את הצליל "קקקק".

Ff - האות השישית בספנג'זית, מייצגת את הצליל "קקקק" גם, לפעמים יכולה לייצג גם את הצליל "חחחח".

Gg - האות השביעית בספנג'זית, מייצגת את הפתח והקמץ בעברית.

Hh - האות השמינית בספנג'זית, מייצגת את החיריק בעברית,ולפעמים את הצליל "יייי".

Ii - האות התשיעית בספנג'זית, מייצגת את הצליל "ננננ",לרוב משתמשים בה בסוף מילה.

Jj - האות העשירית בספנג'זית, מייצגת את הצליל "חחחח".

Kk - האות האחת-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "לללל".

Ll - האות הששתים-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "חחחח",יכולה גם לייצג את הצליל "קקקק", משתמשים בה בסוף מילה בלבד.

Mm - האות השלוש-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "צצצצ".

Nn - האות הארבע-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "ממממ".

Oo - האות החמש-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "ממממ", לרוב משתמשים בה בסוף מילה.

Pp - האות השש-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "פפפפ".

Rr - האות השבע-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "רררר".

Ss - האות השמונה-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הצליל "דדדד".

Tt - האות התשע-עשרה בספנג'זית, מייצגת את הפתח והקמץ בעברית.

Uu - האות העשרים בספנג'זית, מייצגת את הצליל "וווו" יכולה גם לחקות את הצליל שורוק וחולם.

Vv - האות העשרים ואחת בספנג'זית, מייצגת את הצליל "הההה".

Ww - האות העשרים ושתים בספנג'זית, מתמשים בה כ-"'" כדי לשנות צלילים של אותיות ותנועות במילה.

Xx - האות העשרים ושלוש בספנג'זית, מייצגת את הצליל "סססס".

Yy - האות העשרים וארבע בספנג'זית, מייצגת את הצליל "תתתת".

Zz - האות העשרים וחמש בספנג'זית, מייצגת את הצליל "זזזז".

מילים ידועות בשפה

auk,!!!!!!!11 - פירוש: שולתתתתתתת!!!!!!!11

thzv ntnh!!!!!! - פירוש: איזה מאמי!!!!!!

bhby vnkfv - פירוש: נינט המלכה

ci zubv - פירוש: בן זונה

nyunyn,/// - פירוש: מטומטמת...

j,hf, tvckv - פירוש : חתיכת אהבלה