איןטקסט:חוק הערסים

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה: החוק להגנה על הערסים והחוק להתנהגותם!
תחולת החוק: החוק חל רק על ערסים, כהגדרתם על פי חוק זה. לכל שאר אזרחי ישראל אסור לפעול עפ"י החוק!

הגדרות

ערס, בחוק זה, הינו בן בן לאב ערס ולאמא פקאצה, כמשמעותו בפקודת הדין הפלילי. יובהר כי כל אזרח שהוא לא חלק מההגדרות האלה הוא לא ערס, לעניין חוק זה.

1. לבוש

חובה על כל הערסים ללבוש סקיני ג'ינס קרועים וחולצה קרועה למחצה. על כל ערס להיות עם שיער חזה ובית-שחי והוא חייב להיות שמנמן. חובה שרשראות "חי".


2. התנהגות

אסור לערסים לאהוב ולהתנהג יפה לחנון מכל סוג שהוא! חובה התעללות המלווה במכות וקללות גסות: כושאלהרבאק, סעמק, כוס אמק, בן זונה וכו'...

השילוש הקדוש הוא: סקס, סמים, מזרחית!!!
עליכם לאהוב את זה! לפעול על פי זה. ערסים הינם אלימים וטיפשים! חובה להיות טיפשים. עונש על חוכמה והשכלה הוא היפנוזה ועינויים בכיסא חשמלי.

אהבה חובה לפקאצות! פרחות גם ולהתרחק מכונפות. אסור להתיידד עם כל פריק! אסור להתעלל! זהו המין הקדוש ואסור לגעת בו.

כדי לזהות מינים על כולם להצטייד במכשיר זיהוי חובה!

עונש: מוות.

ערכים באיןציקלופדיה

עליכם לכתוב ערכים עם הומור פרטי ערסי. חובה שגיעוט קטיב! עונש-חסימה לצמיתות ועינויים בכיסא חשמלי.

בית ספר

הערסים הולכים רקלבית ספר יסודי עד כיתה ו'. בית הספר נועד כדי להפריע, להציק, לאנוס, להתעלל, לקלל, להשלים שעות שינה, להרוג את המורה, להתאבד.

עונש על למידה טובה- ריתוק בחדר המנהלת.

שפה

אלו המילים שחובה בהם שימוש בשפת הערסים-ערסית. בגלל האהבה לפקאצות ישנם אחדים אחרי סימני קריאה! עונש על כך הוא קריאה בעל פה את המילון של אבן שושן כשהנענש בכיסא חשמלי.

  • כוס אמק!!!!!11
  • כושלארבאאאק!!!!!11
  • בן-זונה!!!!!11
  • היי בובה, רוצה @קס?!?!
  • אתה לא אוהב קולה???
  • יא-ראש ונטילטור!!!!11
  • אני אזיין אותך, יא-הומו מסריח!!!11

עונש על חוסר שימוש בשפה- מוות בכיסא חשמלי.