אבגדהזחטיכלמנסעפצקרשת

From איןציקלופדיה
(Redirected from אבג)
Jump to navigation Jump to search
"אבגדהזחטיכלמנסעפצקרשת"
~ אבגדהוזחטיכל על מנסעפצקרשת
"מי הפיץ את השטויות האלה?!?!?! בחיים שלי לא נכנסתי לאוהל!"
~ א' על "אלף אוהל"
"קוף זה קוף"
~ "אותיות 22" על רון קופמן
"ר' זה - ראש גדול על המותניים! ילד טוב של גבעתיים! ובייחד.."
~ אלון מזרחי
"אם א' גורר את ב' וב' גורר את ג', אז א' גורר את ג'?"
~ בני גורן על א',ב' ו-ג'
"רגע, עכשיו באמת בלבלתם אותי, מה הקטע של קוד אתב"ש?!"
~ שבתאי צבי
"הם יתחרטו שהם לא קיבלו אותי, ברגע שהאותיות הסופיות יצטרפו"
~ Δ על אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
"מה זה פה האפליה הזאת?!"
~ םךףץן על אבדהוזחטיכלמנסעפצקרשת


Shmoelof.jpg ד"ר שמואלוף טוענת:
"אבגדהו זחט יכל מנסעפ צקרשת"Attention niels epting 01.png אבג!!!!!
אבג דהו זחטיכל, מנסעפ צקרשתא בגד...אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגד

הוזחטי כלמנסע פצקר שת אבגדהוז חטיכלמנסעפצק רשת אבגדה, וזחטיכל מנסע פצקרשת אבגד הוזח טיכלמ נס עפצקרשת.

בגד

אבגדהוזח טיכלמנסעפצקר שתאבגדהוזחטיכלמנס עפצקרשת אבגד הוזחט יכלמנ סעפצק, רשתאבגד הוזח טיכלמנסעפצ קרשתאב.

גדהוזחטיכ למנסעפצ קרשתאב גדהוז חטיכלמ נסע פצקרש תאבג דה וזחטיכ למנסעפ צקרש תאבג דהו, זחטיכלמנסעפצ קר שתאב. גדהו זחטיכלמ נסע פצקרש תאבגד הוזחטיכלמנסעפצ קרש תאבגדהוז, חטיכלמ, נסעפ צקרשת.

גדה

אבגדהוזח

טי

טיכל מנסעפצקר שתאבג דהוזחטיכ למנסעפ צק רשתאבגדהו זחט יכלמנסעפצקרשת. אבגד הוזחטי כלמנסע פצ קרשתא בגד הוזחט יכל מנסע. פצקר שתאבג דה וזחטיכ למ נסעפ. צקרש תאב גדהוזחט יכלמנ סעפצקרש תאבגד, הוזחטיכל מנסע פצקרשתא בגדה. וזחטיכלמנ-סעפצקרש תא בגד הוזחטי כלמנסעפצ! ק רשתאבגדהוז: חטיכלמ נסעפצקרש תאבגד הוזחט כלמנ סעפ. צקרשת אב גדהוזחט יכלמנסעפצקרשת.

פצק

נסע

אבגדהו ז חטיכלמנ סעפצקר שתאבגדהוזחטיכל, מנסעפצק רשתאבגדהו זחטיכ למנסעפצק. רשתאבגד הוזחט יכלמנ סעפצקרשתאב גדהוזחט. יכלמנ סעפצקרשת אבגד, הוזחטי כלמנ סעפצקרשת!! א בגדהוז חטיכלמנס עפצקר שתאבגד? הוזח טיכלמנסע פצקרש תאב גדהוז. חטיכלמ סעפ צקרשתאב גדהוז חטיכ למ נסעפצקרשת אבגדהו זחטיכ למ נסעפצק רשתאבגדה וז חטיכ ל מנסע פצקרשתא. בגדה וזחטיכל מנסעפצקרש, תאבגד הוזחטיכלמנס עפצקרשתאב גדהוז חטיכלמנ סעפצקרשת. אבגדה וזחטי כלמנסע פצקרשת?

אבג דהוזח טיכ למנ, סעפצקר, שת, א בגד הוזח טיכלמנ סעפ, צקרשת אבג דהוזחט יכלמ נסעפ.

צקרשת


קר

אבג דה:

אבגדה וזחטיכל?

רשת

מנסע,פצקר,שתאב,גד הוז חטיכל מנ סעפצקר.שתא בגדה וזחטיכלמנסעפ? צקר שתא! בגד הוז! חט יכ למ!!! נסע פצקרש תאבגד!!! הוז חטיכל מנסעפצק-רשת אבג דהוזחטיכלמנסע!

פצקרש? תאבג, דהוז?

חטיכ למנ סעפ.

האותיות

ה22 שהתקבלו

אותיות במשרה חלקית

 • ף
 • ץ
 • ך
 • ם
 • ן

האותיות שניסו להתקבל ולא הצליחו

 • Δ
 • Ʒ
 •  %

האותיות שהטילו חרם על אלה שהתקבלו

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • או בקיצור, היוונים והאמריקקאיםאבגדהוז

אבגדהוז אבגדהוז אבגדהוז אבגדהוז אבגדהוז אבגדהוז אבגדהוז