השמש

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

השמש הוא אשליה אופטית של גוף מאיר בשמי היום. ניתן לצפות בתופעה של השמש ברוב שטחי כדור הארץ, פרט לקטבים, במשך רב שעות היום המוארות. השמש "נעה" במהלך היום ממזרח למערב.

תיאור התופעה

תופעת השמש נראית כמו עיגול מאיר בעוצמה מאוד חזקה בשמי היום. הוא מופיע בבוקר במזרח ועובר דרך השמיים במשך היממה עד להעלמותו מעבר לקו האופק במערב. התופעה קימת ברוב המקומות בכדור הארץ ולכן נחשבת לתופעה כלל עולמית. הזמן שניתן לצפות בשמש לא קבוע ומשתנה בהתאם לעונה ולמיקום הצופה.

במקומות מסוימים, כמו הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי לא ניתן לראות את השמש. אך השמיים מוארים באותה המידה, כמו ביתר המקומות.

הסבר פיזיקלי לתופעה

כוכבי הלכת והשמש טבועים בגלגלים שמרכזם המשותף הוא כדור הארץ

השמש היא אחת התופעות הנדירות והיפות בשמי היום. במהלך ההיסטוריה ניתנו לתופעה מעניינת זו כמות גדולה של הסברים מדעיים. המפורסם שבהם הוא המודל הגאוצנטרי שרואה בשמש, בדומה לכוכבי הלכת, גוף הטבוע בגלגל שמרכזו בכדור הארץ. הסבר זה נחשב למיושן טיפה ולכן מקובל יותר המודל ההליוצנטרי, בו משום מה מציבים במרכז המערכת את השמש עצמה (המודל טוען שהשמש היא למעשה כדור אש עצום) ומסבירים את תנועת השמש בשמי היום בכך ש"כדור הארץ חג סביב צירו".

במהלך המאה ה-19 התפתחו הסברים יותר הגיוניים, בעקבות גילוי המגנטיות ופיתוח האופטיקה המודרנית. כל הנראה, התופעה מתרחשת כאשר נוצר בחגורת ואן אלן "עומס יתר" של חלקיקים שזורמים מטה בשדה המגנטי של כדור הארץ ומתנגשים בחומרים פלורסנטיים באטמוספירה - באזור היונוספירה, וגורמים להם לשחרר אנרגיה שבא לידי ביטוי בהופעת כדור זוהר. "תנועת" השמש מהמזרח למערב לא קבילה עדיין שום הסבר ממצה עד הסוף. ככל הנראה הכוח הגורם לשמש להראות ככדור, על ידי איסוף כל הפוטונים לגוש אחד, הוא הגורם לתנועתם היחסית בשמיים. התועה נחקרת בימים אלו ממש.

במשך כל ההיסטוריה לוותה התופעה בהשערות רבות, ביניהן שהשמש הוא תוצר של גזים שונים הפורצים מכדור הארץ ואמונות תפלות, כהארת הדרך למתים העולים השמיימה, או מרכבת האש של אל השמש.

בקטבים התופעה נראת שונה לגמרי. לא ניתן לראות כדור של ממש בשום מקום בשמיים. מה שניתן לראות מדי פעם, זה הופעה של אורות בצבעים שונים בשמי הלילה.

השמש בתרבות האנושית

דגל יפן מתאר שמש אדומה על רקע שמים לבנים. ראה ערך עיוורון צבעים.

לארוך כל ההיסטוריה האנושית, אנשים תהו לגבי פשר התופעה המוזרה של מקור אור נקודתי הנע שמי היום. ההסברים לתופעה נעו בין הסברים דתיים-מיסטיים לבין ניסיון מדעי לפתרון התעלומה. מבחינה זו מאוד בלט הפילוסוף היווני העתיק אריסטו שהגה את המונח "ברור כשמש" כשפרושו הוא "לא מובן בכלל". מספר תאוריות פופולריות ביותר הגיעו עד ימנו. ביניהם:

  • השמש היא כדור זרחן קטן המקיף את כדור הארץ בסיבוב אחד ביממה.
  • כדור הארץ הוא בעצם כדור קטן והשמש היא כדור גז ענק ולוהט, כך שכדור הארץ הוא הסובב סביב השמש.
  • אל השמש היה שט בסירת השמש, ובלילה הוא עובר בשאול, מתחת לפני הקרקע או במנהרה תת-קרקעית.
  • אלוהים ברא את השמש יחד עם הכוכבים והירח במטרה "להבדיל בין היום לבין הלילה". בנוסף נטען כי אלוהים ראה כי טוב.
  • כוכבי הלכת והשמש טבועים בגלגלים שמרכזם המשותף הוא כדור הארץ. מעבר לכל אלה מצוי הגלגל החיצוני מכולם, ה- Primum mobile ("המניע הראשוני"), הנע ללא הפסקה ומניע את כל שאר הגלגלים.
  • השמש קמה לצורך הארת הדרך למתים העולים השמיימה.
Bouncywikilogopink.gif
עבור אנשים חסרי חוש הומור, לחכמולוגים בוויקיפדיה יש ערך על השמש.