ערכוס יווניוס

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
Greeceflag.JPG
הערתוס: יווניתוס

ערכוס זהוס הינוס ערכוס יווניתוס! נאוס להמנעוס מ(ס):

  • שתייתוס אוזוס
  • דיבורוס ביווניתוס
  • דיבורוס עמוס הרבהוס ס'
  • להללוס את הרומאימוס

בזמנוס קריאתוס.


"בערכוס זהוס ישוס הרבהוס סמכוס"
~ שבתאיוס צביוס עלוס הערכוס הזהוס

ברוכימוס הבאימוס לערכוס יווניוס!

יווניוס ע"שמוס ובהנהלתוס מנהיגהוס הדגולוס זאוס היאוס אנציקלופדוס החופשיוס שכלוס אחדוס יכולוס לערוכוס. עדוס עכשיווס נחשפוס לעיונוס הציבורוס 2,517 ערכימוס, באישורוס שלוס הצנזורוס הראשיוס.

עיינוס בערכוס יווניתוס : כלוס הערכימוס | כלוס המדריכימוס | כלוס הימומניוס | כלוס הקטגוריותוס

קישורימוס ללשכותוס מנהיגיוס ערכוס יווניוס:

Greeceflag.JPG Coat of Arms of greece.png 74388199.jpg Seahorse-2.0-12x24.jpg
יווניוס
כלוס  יווניוס
זאוס
כלוס  זאוס
ארכימדס
כלוס  ארכימדס
דיוניסוס
כלוס  דיוניסוס


פיתגורס.gif Probe.jpg זאב רווח בורקס.jpg יוונית.jpg
פיתגורס
כלוס  פיתגורס
אפולוס
כלוס  אפולוס
סרטיוס בורקס
כלוס  סרטיוס בורקס
יווניתוס
כלוס  יווניתוס


Ars.jpg Greek.jpg Alexander.jpg Afrodita.jpg
ערס
כלוס  ארס
מתולוגיהוס יווניתוס
כלוס  מיתולוגיותוס
אלכסנדרוס מוקדונוס
כלוס  אלכסנדרוס
אפרודיטהוס
כלוס  אפרודיטהוס


Burekas.jpg תסביך אדיפוס.jpg Neptun.jpg Meduza.jpg
בורקס צרובוס עלוס מדוזהוס
כלוס  בורקסימוס
תסביכוס אדיפוס
כלוס  אדיפוס
נפטונוס
כלוס  נפטונוס
מדוזה
כלוס  כונפותוס


Meter.jpg FREUD.jpg Athena.jpg Hermes.jpg
מטרוס
כלוס  מטרוס
אומנותוס
כלוס  אמנותוס
אתנהוס
כלוס  אתנהוס
הרוס שלוס מס
כלוס  הרמס
מיהיוס האישיותוס המפחידהוס ביותרוס?
You voted for "רונאלדוס מקדונאלדוס" on 18 February 2024 at 06:42. You can change your vote by clicking a different answer below.
0
0
0
1
9
There were 10 votes since the poll was created on 10:17, 27 March 2019.
poll-id FC9D2AB4E4D4AF259D054DD780D8E67E

אנאוס בדקוס אמוס הצבעתוס נקלטהוס עלוס ידיוס רענונוס הדפוס הנוכחיוס. אמוס הצבעתכמוס לאוס נקלטהוס, אנאוס הצביעוס בשניתוס.

החידהוס השבועיתוס

אינוס כלוס שבועוס חידהוס, אזוס בזמנוס הזהוס תאכלוס בורקס.
סוקרטס אוכלוס בורקס גבינהוס עמוס 56% גבינהוס, ו-44% בצקוס. הבורקס נאפהוס במשכוס חציוס שעהוס. באמצעוס הנגיסהוס בבורקס חשקהוס נפשוס בהוספתוס עודוס גבינהוס. הגבינהוס הוסיפהוס עודוס טעמוס לבורקס. אמוס נתונוס שסוקרטס הוסיפוס עודוס 30% גבינהוס, היכנוס נמצאוס סוקרטס?

Shuit.jpg

ערכוס יומיוס - יווניוס

יווניוס (יווניתוס:π ,אנגליתוס:Greek) היאוס מדינהוס בלקניתוס בעלתוס היסטוריהוס ותרבותוס עשירהוס, שהשפיעוס עלוס העולמוס המערביוס כולוס. היאוס משלבתוס ריחותוס, טעמימוס, היסטוריהוס, עודוס ריחותוס ותרבותוס עשירהוס, ומציעהוס לעולמוס כולוס אתוס אוצרותיוס, שבניהמוס ישוס אתוס הסופלאקיוס האהובוס, המיתולוגיוס היווניוס המלווהיוס כלוס ילדוס מהיומוס שבוס החסידהוס מפילהוס אותוס למרקוס שלוס אישוס, ככוס שהיאוס בולעתוס אותוס וצריכהוס לעבורוס שטיפתוס קיבהוס כדיוס להוציאוס אותוס, וכמובנוס, האמפריהוס היווניתוס האדירהוס (שהקימוס אלכסנדרוס מוקדונוס, ממקדונוס, אבלוס סבבהוס.) שכבשהוס אתוס כלוס העולמוס הידועוס.

לפניוס אלכסנדרוס מוקדונוס

בתקופהוס שלפניוס תקופתוס אלכסנדרוס מוקדונוס, שאתוס שמהוס אפוס אחדוס לאוס יודעוס ולאוס מעוניינוס לדעתוס, יווניוס הייתהוס מורכבתוס מעשרותוס עריוס-מדינהוס שכונוס "פוליס" [1], כגונוס אתונהוס, ספרטהוס ונס ציונהוס שהיוס במלחמהוס קשהוס אחתוס נגדוס השניהוס. הפעמוס הראשונהוס שבהוס התאחדוס כלוס הפוליסימוס (אוס פוליסותוס?) בהתאחדותוס צבאיתוס הייתהוס במלחמהוס האגדיתוס נגדוס טרויהוס.

LBM.svg

הידעתוס?

Notzitut.png

הציטוטוס היומיוס

"בורקס!"
~ זאבוס רווחוס עלוס בורקס


"זהוס או זאוס?"
~ מישהוס עלוס המילימוס הדומותוס האלוס


"הבורקס הומצאוס עלוס ידיוס סוקרטס"
~ סרטיוס בורקס יוונימוס עלוס הבורקס


"כוס עמקוס"
~ ערס עלוס כלוס דברוס
EinDavar.png

איןחדשוס

יצירתוס ערכוס

הקלידוס כותרתוס לערכוס בתיבהוס הבאהוס:

<createbox> preload=תבנית:דף_חדש width=35 bgcolor=fffad1 </createbox> מדריכימוס (מומלצוס לקרואוס לפניוס שיוצרימוס אתוס הערכוס)
עלוס מנתוס לפתוחוס ערכוס ישוס להרשמוס לאתרוס.

איןמיזמימוס אחרימוס בעבריתוס

איןלדעתוס
הידעתוס?
איןמילונוס
מילונוס חופשיוס מתוכנוס
איןציטוטוס
מאגרוס ציטוטימוס מפוברקימוס
איןספרוס
ספריוס לימודוס חסריוס תועלתוס
איןחדשוס
חדשותוס חסרותוס תוכנוס
איןטקסטוס
טקסטימוס הומוריסטימוס
איןמינימוס
המינימוס החיימוס בעולמינוס
Rony.jpg Einmilon3D1.png Notzitut.png Einsefer1.png Einhadash.png EinText.png Einminim.svg

איןציקלופדיותוס בשפותוס אחרותוס

Uncyclopedia
אנגליתוס
Uncyclopedia Potato Logo.gif
بيضيپيديا
ערביתוס
Logo aravi.png
קיינציקלאָפּעדיע
ייִדישוס
Keincyclopedia Logo.JPG
Абсурдопедия
רוסיתוס
510px-Lenin RedSquare.jpg
Φρικηπαίδεια
יווניתוס
LogoYevani.png
Desencyclopedie
צרפתיתוס
French.gif
hikipedia
פיניתוס
Hikipedia.png
Uncyclopedia.de
גרמניתוס
Uncyclopedia.de.png
Nonsensopedia
פולניתוס
Logopolani.png
Inciclopedia
ספרדיתוס
Inciclopedia.png


הבהרהוס:ישוס בערך זהוס הרבהוס סמכוס

הסמלוס לכלוס הערכימוס היוונימוס.

ערכוס יווניוס (אוס ערכוס יווניתוס) הואוס ערכוס שיוצרוס ביווניוס. ערכוס זהוס נכתבוס עלוס ידיוס זאוס, ונשלחוס אלוס איןציקלופדיהוס בידיוס האלימוס. הבורקס לוקחוס חלקוס לא קטנוס בערכוס הזהוס.

תגובתוס האלימוס לנבואתוס זאוס.

היסטוריהוס

פרהוס-היסטוריהוס

לפניוס הרבהוס זמנוס, זאוס וחבורתוס שלטוס הרבהוס ביווניוס, אבלוס המוס רצוס לשלוטוס בכלוס העולמוס, בעזרתוס השפהוס היווניתוס. לשמוס ככוס, הציעוס זאוס לעשותוס ערכוס ביווניתוס, שמדברוס בכלליותוס עלוס יווניוס ועלוס המיתולוגיהוס היווניתוס. האלימוס צחקוס עליווס, כיוונוס שבאותהוס תקופהוס איןציקלופדיהוס, ואינוס טעמוס לכתובוס בויקיפדיהוס.

כתיבתוס הערכוס הזהוס בויקיפדיהוס הערכוס הזהוס בתקופהוס הקלאסיתוס

בשלהיוס שנותוס ה-60, ביווניוס העתיקהוס, האלימוס סופוס סופוס קיבלוס אתוס הרעיונוס שלוס זאוס, ולשמוס ככוס, המוס כתבוס אתוס הערך הזהוס בויקיפדיהוס, אולמוס לאוס היהוס ביכולתמוס לעשותוס אתוס הערכוס, משומוס שהמוס לא ידעוס איכוס להקימוס אתרוס. עדוס הקמתוס איןציקלופדיהוס,היהוס רק ערכוס בויקיפדיהוס, לאוס היהוס ערכוס עלוס הנושאוס הזהוס. אוגוסטוס קיסרוס שמעוס עלוס בעייתמוס, אכוס הואוס לאוס הצליחוס לעשותוס דברוס בנדונוס.

הקמתוס הערכוס באיןציקלופדיהוס וכיבושוס

לאחרוס הקמתוס איןציקלופדיהוס, נכתבוס הערכוס הזהוס, אולמוס עמוס כתיבתוס, הואוס נכבשוס עלוס ידיוס שבתאיוס צביוס, ושמוס שונהוס לג.יפיתוס. הקרבוס בינוס זאוס והאלים לבינוס שבתאיוס צביוס, אכוס שבתאיוס צביוס ניצחוס בקרבוס, כיוס הואוס המשיחוס, והמוס סתמוס אלימוס.

כוס עמקוס! אנחנוס מכבדימוס אותכאוס שבתאיוס צביוס, אבלוס למהוס הפכתאוס את הערכוס הזהוס לערכוס הזהוס!

שינויוס הערכוס לג.יפיתוס

המשיחוס החליטוס להפוכוס אתוס הערכוס הזהוס לג.יפיתוס,משתיוס סיבותוס

  1. כיוס התחשקוס לו
  2. הואוס ראהוס ועדיינוס רואוס בערכוס זהוס, הומורוס מפגרוס וערכימוס דומימוס כמוס אלוס.

זאוס ניסהוס להרוגוס, ברמוס הואוס לאוס הצליחוס, כיוס הואוס עצלנוס שבתאיוס צביוס הוא המלכוס הבלתיוס מעורערוס.

החזרתוס הערכוס

לאחרוס הכיבושוס, והרבהוס הרבהוס כיפוס, החוזרוס הערכוס למצבוס המקוריוס, כיוס שבתאיוס צביוס הבינוס שזהוס בסדרוס שינמוס ערכימוס מפגרימוס באיןציקלופדיהוס. כמהוס זמנוס, אפילוס אניוס מצליחוס לחשובוס מהרוס יותרוס ממנוס! חשיבהוס זווס הייתהוס ארוכהוס ומוצדקתוס.

הערכוס במיתולוגיהוס היווניתוס

"הערכוס היווניתוס הואוס ערכוס גאוניוס, גמוס אמוס ארס הערס אמרוס אחרתוס"


ציטוטיוס האלימוס עלוס הערכוס:

"הערכוס הזהוס רעיונוס שליוס"
~ זאוס
"אינוס אותוס עלוס המפהוס"
~ אטלס
"אינוס בוס הומורוס אנאליוס!"
~ אפרודיטהוס
"הואוס גמוס היהוס הרעיונוס שליוס"
~ פוסידון
"אניוס גאהוס בוס שהואוס פעמוס היהוס ערכוס עליוס"
~ מדוזה

הערוטוס שוליימטוס

  1. עדוס היומוס אפוס אחדוס לאוס יודעוס למהוס ראשיוס הערימוס קראוס לעריהמוס עלוס שמוס המשטרהוס היווניתוס, שהייתהוס ועודנהוס יעילהוס כמוס ג'מוס יהודיוס שמנסהוס לבנותוס בניינוס מקשוס ומלטוס מיידוס-אינוס-צ'יינהוס, וגמוס הפעמוס אפוס אחדוס לאוס מעוניינוס לדעתוס.

ראוס גמוס

Bouncywikilogo.gif
עבורוס אנשימוס חסריוס חושוס הומורוס, לחכמולוגימוס בויקיפדיהוס ישוס ערכוס עלוס ערכוס יווניוס.


ערכוס יווניוס

ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס ערכוס יווניוס